Pressmeddelande 9.2.2022

Stormen Valtteri avslutade en januari som var mildare än normalt

Januari började kall, men i mitten av månaden blev vädret mildare. Nederbörden var störst i landets södra delar.
Bild: Eija Vallinheimo

Enligt Meteorologiska institutets statistik varierade medeltemperaturen i januari från cirka +1 grader i sydvästra skärgården till -12 grader i mellersta Lappland. Medeltemperaturerna i januari var i en stor del av landet 0,5-1 grader högre än medeltalet för jämförelseperioden 1991-2020.

Den högsta temperaturen i januari var 8,8 grader, som uppmättes i Jomala den 13 januari. Den lägsta temperaturen, -35,7 grader, uppmättes däremot vid Enontekis flygplats den 8 januari.

Ställvis ovanligt regnigt i söder

Januari var regnigare än normalt i landets södra del, där nederbördsmängderna ställvis var ovanligt stora. Även i norra Lappland var nederbörden i allmänhet större än normalt i januari. Mindre nederbörd än normalt fick man i norra Österbotten och södra Lappland.

Mest regnade det vid Gumtäkt observationsstation i Helsingfors, där nederbördsmängden var 101,4 millimeter. Minst regnade det vid Apukka station i Rovaniemi, endast 14 millimeter. Den största dygnsnederbörden, 35,2 millimeter, uppmättes vid Utö observationsstation i Pargas den 29 januari.

I slutet av månaden fanns det snö från drygt 10 centimeter i egentliga Finland till 80 centimeter i Lapska armen. I landets södra och mellersta del fanns det i allmänhet cirka 15-30 centimeter mer snö än normalt och ställvis ovanligt mycket snö. Däremot fanns det mindre snö än normalt i södra och mellersta Lappland.

I havsområdena uppmättes storm under nio dagar, vilket är ett större antal stormdagar än normalt i januari. I de sydvästra havsområdena ökade vinden till stormstyrka under flera dagar, särskilt i mitten av månaden. Det sista veckoslutet i januari förde stormen Valtteri med sig rikligt med snöfall till landets södra del.

Mer information:

Klimatet i Finland

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

VäderStatistikJanuari