Pressmeddelande 12.1.2021

Året 2020 var det varmaste i Finlands mätningshistoria

Bakom det rekordvarma året låg i synnerhet de mycket milda vintermånaderna, som höjde medeltemperaturen till en hög nivå.
Bild: Pixabay

Enligt Meteorologiska institutets preliminära statistik var medeltemperaturen för 2020 rekordhög i Finland, cirka 4,8 grader. Detta överskrider föregående rekord från 2015 med rentav ungefär 0,6 grader. Statistiken sträcker sig ända till mitten av 1800-talet.

År 2020 var medeltemperaturen ungefär 2,5 grader högre än långtidsmedelvärdet, dvs. åren 1981–2010. Det rekordvarma året är ännu ett tecken på vårt allt varmare klimat.

"Av de tio varmaste åren i Finland har sex förekommit efter 2010", berättar meteorolog Pauli Jokinen vid Meteorologiska institutet.

Av månaderna 2020 var januari, juni och november var och en de näst varmaste i Finlands mätningshistoria. Utöver dessa slogs Finlands värmerekord till och med två gånger i november. Slutligen var den högsta temperaturen 16,6 grader som uppmättes i Mariehamn den 6 november.

Regionalt sett var året rekordvarmt i en stor del av landet. Av landskapen blev man på en andra plats endast i Lappland.

Regnigast vid kusten och i mitten av landet

Årets nederbördsmängd låg nästan inte någonstans i landet under långtidsmedelvärdet. I kustområdena i Nyland, Satakunta och Österbotten samt i Kajanaland var nederbördsmängderna på många ställen exceptionellt stora, dvs. de upprepas i genomsnitt mer sällan än en gång på 30 år.

Den största årsnederbördsmängden kommer att mätas i Paljakka i Puolanka, där det enligt preliminära uppgifter har regnat cirka 1 132 millimeter. Detta är den tredje största nederbördsmängden i Finlands mätningshistoria. På första plats är nederbördsmängden 1 242,2 millimeter som uppmättes vid samma observationsstation 2015.

Årets högsta temperatur, 33,5 grader, uppmättes den 25 juni i Niinisalo i Kankaanpää. Den lägsta temperaturen, -41,1 grader, uppmättes i Kevojärvi i Utsjoki den 27 december.

Årets största snödjup, 138 centimeter, uppmättes i Saariselkä i Enare den 18 april. Den största dygnsnederbörden var i sin tur 90,8 millimeter och den uppmättes i Venetmäki i Pielavesi den 30 juni.

December var mildare än normalt

December var mildare än normalt i hela landet. Medeltemperaturen varierade från drygt fyra plusgrader i sydvästra skärgården och på Åland till nio köldgrader i Utsjoki. Den största avvikelsen jämfört med långtidsmedelvärdet var i västra Lappland, där det var cirka sju grader mildare än normalt. Även i landets västra del och i Norra Österbottens västra del upplevdes en ovanligt mild december, dvs. så varmt är det i genomsnitt mer sällan än en gång på tio år.

Månadens lägsta temperaturer uppmättes i slutet av månaden. Den 26-27 december sjönk temperaturen i stor utsträckning till mellan 30 och 40 köldgrader i östra och norra Lappland. Månadens lägsta temperatur, -41,1 grader, observerades den 27 i Kevojärvi i Utsjoki. Månadens högsta temperatur, + 8,5 grader, uppmättes på självständighetsdagen den 6 december i Bogskär i Kökar.

Ganska typiska nederbördsmängder, mindre snö än genomsnittet

Nederbördsmängden i december var ganska normal i största delen av landet. På Åland var nederbördsmängden däremot ovanligt stor, så regnigt är det där mer sällan än en gång på tio år i december. Månadens största uppmätta nederbördsmängd är enligt preliminära uppgifter 102,9 millimeter, som uppmättes i Jomala på Åland.

I slutet av månaden fanns det i landets södra och mellersta delar mestadels 5–15 centimeter snö och i norr i stor utsträckning 20–40 centimeter. Snödjupen var 10–20 centimeter mindre än genomsnittet i största delen av landet. Snön låg närmast medelvärdet för tidpunkten endast i en del av västra Lappland.

Mer information:

Väderprognos från jourhavande meteorolog 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,85 e/min + lna) Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0600 (4,01 e/min + lna)

VäderStatistikDecember