Pressmeddelande 9.9.2021

Den regniga augusti avslutade en exceptionellt varm sommar

Trots den normala medeltemperaturen i augusti var sommaren rekordartat varm i södra och mellersta delen av Finland. Till exempel i Kajsaniemi i Helsingfors var sommarens medeltemperatur den högsta i stationens långa mätningshistoria. I Anjala i Kouvola uppmättes i juni-juli rekordhögsommarvärme i 31 dagar i rad.
Bild: Eija Vallinheimo

Enligt Meteorologiska institutets statistik varierade sommarens, dvs. juni-augusti, medeltemperatur från drygt +18 grader i landets södra delar till cirka +13 grader i norra Lappland. I landets södra och mellersta delar var sommaren rekordvarm vid flera observationsstationer. Till exempel i Kajsaniemi i Helsingfors är sommarens medeltemperatur, 18,9 grader, den högsta i mäthistorien som inleddes 1844. I landets norra delar var sommaren för det mesta sällsynt varm, dvs. lika varmt är det mer sällan än i genomsnitt en gång på tio år.

Mätt med medeltemperaturen i hela landet var sommaren den näst varmaste i statistiken från början av 1900-talet. Sommaren var varmare än så år 1937.

Sommarens högsta temperatur, 34,0 grader, uppmättes den 15 juli vid observationsstationen i Asemantaus i Heinola. Den lägsta temperaturen, -3,6 grader, uppmättes den 27 augusti vid Naruskas observationsstation i Salla.

I juni−augusti var antalet värmedagar 50, medan medeltalet på lång sikt är 33 dagar om sommaren. Bland de enskilda observationsstationerna förekom flest värmedagar i Anjala i Kouvola i juni−augusti, 42 dagar. Antalet värmedagar i maj var sammanlagt 43. Vid Anjala observationsstation uppmättes under perioden 18.6–18.7 oavbruten högsommarvärme i 31 dagar, vilket är den längsta oavbrutna värmeböljan från och med 1961.

Sommarens nederbördsmängd var nära genomsnittet

Sommarens nederbördsmängd var i stor utsträckning normal eller något större än normalt, medan nederbörden var mindre än genomsnittet närmast i landets sydöstra del och i nordvästra Lappland. Enligt preliminära uppgifter var nederbörden störst i Taivalkoski kyrkby, där nederbördsmängden under juni-augusti var 315,6 millimeter. Minst regnade det i bycentret Kilpisjärvi i Enontekis, 85,4 millimeter.

I juni-augusti var antalet markblixtar knappt 130 000, vilket är cirka 7 000 fler än genomsnittet. Särskilt stormarna Aatu och Paula i juni gjorde att mängden markblixtar under hela sommaren blev större än genomsnittet, även om blixtaktiviteten under sensommaren var svag.

Antalet solskenstimmar på observationsstationerna ökade under sommaren.

Endast en värmedag i augusti

Enligt Meteorologiska institutets statistik varierade medeltemperaturen i augusti från cirka +16 grader på sydkusten till drygt +10 grader i Mellersta och Norra Lappland. Medeltemperaturen låg i en stor del av landet nära långtidsmedelvärdet eller något lägre. De största avvikelserna förekom i landets södra del, där medeltemperaturen ställvis låg cirka en halv grad under medelvärdet.

Den högsta temperaturen i augusti, 25,7 grader, uppmättes den 13 augusti vid både Kouvola Anjala och Vederlax Koivuniemi observationsstationer. Detta blev också månadens enda värmedag, då det vanligtvis är nio värmedagar i augusti. Den högsta temperaturen i augusti blev ovanligt låg, eftersom den högsta temperaturen i augusti senast år 2000 var lägre än den högsta temperaturen i augusti i år.

Månadens lägsta temperatur, -3,6 grader, uppmättes den 27 augusti vid observationsstationen i Naruska i Salla.

Augusti var ställvis exceptionellt regnig

Augusti var betydligt regnigare än normalt. I synnerhet i området som sträcker sig från Norra Österbotten till Mellersta Finland och Norra Savolax var nederbördsmängderna ställvis exceptionellt stora. I landets södra och mellersta delar var det i allmänhet ovanligt regnigt. Endast i västra och norra Lappland låg nederbördsmängderna under långtidsmedelvärdet.

Månadens största nederbördsmängd, 189,8 millimeter, uppmättes vid Röykkä observationsstation i Nurmijärvi. Minst regnade det under månaden i Kilpisjärvi bycentrum i Enontekis, 38,3 millimeter. Den största dygnsnederbörden, 71,4 millimeter, uppmättes vid Kuhmo observationsstation i Kalliojoki den 3 augusti.

I augusti observerades cirka 13 700 markblixtar, vilket är strax under hälften av den genomsnittliga mängden blixtar som observeras i augusti.

Antalet solskenstimmar vid observationsstationerna var mindre än vanligt.

Mer information:

Meteorologerna använder ordet exceptionellt då ett väderfenomen förekommer statistiskt i genomsnitt tre gånger per århundrade eller mer sällan. ”Sällsynt” väderfenomen används då ett väderfenomen förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång per tio år.

Klimatstatistik på Meteorologiska institutets webbplats

Värmeböljor sommaren 2021 (på finska)

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0600 (4,01 e/min + lna)

AugustiVäderStatistikSommar