Pressmeddelande 9.6.2021

Värme och kraftiga regn i maj

Våren hade såväl kalla som varma perioder, som jämnade ut medeltemperaturen i mars-maj till nära långtidsmedelvärdena. Våren var mycket regnig.
Bild: Anni Simola

Medeltemperaturen i maj varierade mellan cirka +10 grader i syd till cirka +2 grader i Norra Lappland. Månadens medeltemperatur låg i stora delar av landet nära långtidsmedelvärdena. I öst var det något varmare än vanligt på sina ställen, medan det var något kallare än vanligt i Lappland.

Högsta temperaturen i maj månad, 30,8 grader, uppmättes den 19 maj i Pötsönvaara i Ilomantsi. Det är mycket nära temperaturrekordet för maj, 31,0 grader, som uppmättes den 30 och 31 maj 1995 i Ingermansby i Lappträsk. Nya stationsspecifika temperaturrekord för maj uppmättes den 19 maj dessutom i Lieksa (30,2 grader) och i Tohmajärvi (29,6 grader) i Norra Karelen.

I maj uppmättes totalt fem värmedagar. I landets östra del och i mitten av landet hade man två till tre värmedagar, vilket är ovanligt mycket. I Kaarakkala i Vieremä uppmättes värme i fyra dagar, vilket är exceptionellt mycket sett till tidpunkten. I maj var det i genomsnitt en värmedag.

Månadens lägsta temperatur, -15,1 grader, uppmättes på två olika observationsstationer, den 2 maj i Näkkälä Enontekis och den 6 maj i Kilpisjärvi bycentrum.

Nederbördsmängderna i maj varierade mellan knappa 20 och dryga 120 millimeter. I en stor del av landet var månaden ovanligt eller exceptionellt regnig, dvs. en så regnig maj har man i genomsnitt en gång per tio år eller mer sällan. Speciellt i landets södra delar uppmättes flera nya stationsspecifika nederbördsrekord. Månadens största nederbördsmängd, 122,8 millimeter, uppmättes i Tottijärvi i Nokia. Minst regnade det under månaden i Kilpisjärvi bycentrum i Enontekis, 16 millimeter.

Våren var något varmare än genomsnittet och regnig

Vårens, alltså mars-maj, medeltemperatur, varierade från cirka fem plusgrader i landets sydvästra del till drygt två köldgrader i Norra Lappland. Medeltemperaturen var i hela landet nära det normala eller något högre än normalt. Våren hade såväl kalla som varma perioder, som jämnade ut medeltemperaturen till nära långtidsmedelvärdena.

Under våren regnade det mest i Pirttikoski i Tavastehus, 202,2 millimeter. Minst regnade det i Kevo i Utsjoki, 56,6 millimeter. I en stor del av landet var vårens nederbördsmängder ovanligt, på sina ställen till och med exceptionellt stora, dvs. en så regnig vår har man i genomsnitt en gång per 30 år eller mer sällan.

Mer information:

Klimatstatistik på Meteorologiska institutets webbplats

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0600 (4,01 e/min + lna)

MajVårVäderKlimat