Pressmeddelande 7.10.2020

September var varmare än normalt

Särskilt i landets västra delar var september ovanligt varm. Nederbördsmängderna varierade från exceptionellt stora till mindre än normalt, mest regnade det i landets mellersta delar. På Ailas dag passerade en för tidpunkten ovanligt kraftig storm Finland.
Bild: Shutterstock

Enligt Meteorologiska institutets statistik var medeltemperaturen i september varmare än normalt i hela landet. Medeltemperaturen varierade från cirka 14 grader på syd- och sydvästkusten till drygt sex grader i Lapska armen. Avvikelsen från långtidsmedelvärdet var i allmänhet cirka 1-2 grader. Den största avvikelsen fanns i landets västra del, där september var ovanligt varm, dvs. motsvarande upprepas mer sällan än en gång på 10 år. Detta var redan tolfte gången i rad som september var varmare än normalt. Kallare än genomsnittet var september förra gången 2008, då åren 1981–2010 används som jämförelseperiod.

Månadens högsta temperatur, 23,5 grader, uppmättes vid Tulkkila observationsstation i Kumo den 27 september. Samma dag uppmättes också månadens lägsta temperatur, -7,1 grader, vid observationsstationen i Lompolonvuoma i Kittilä.

Rikliga regn i landets mellersta delar

Nederbördsmängderna varierade stort regionalt. I landets mellersta delar samt i Norra Österbotten och Kajanaland var nederbördsmängderna ovanligt stora, ställvis till och med exceptionellt stora. På andra håll i landet var nederbördsmängderna till stora delar mindre än normalt. I september regnade det mest vid observationsstationen i Tuorila i Sastmola, där den totala nederbördsmängden under månaden var 144,1 millimeter. Den största dygnsnederbörden, 65,6 millimeter, uppmättes den 16 september vid Petäisenniska observationsstation i Kajana. Den minsta totala nederbördsmängden under månaden, 18,8 millimeter, uppmättes vid Utsjoki Kevo observationsstation.

I september lokaliserades knappt 3 500 markblixtar, medan långtidsmedelvärdet är 4 400 markblixtar.

Stormen Aila orsakade skador särskilt i landets västra delar

På Ailas dag den 17 september passerade en för tidpunkten ovanligt kraftig storm Finland. Nederbördsområdet i anslutning till lågtrycket medförde rikliga regn i landets mellersta delar den 16 september, medan de hårdaste vindhastigheterna uppmättes den 17 september. Då var medelvinden på 10 minuter vid Kylmäpihlaja observationsstation i Raumo som högst 29,4 m/s. Den kraftigaste vindbyn, 35,3 m/s, uppmättes vid mätstationen i Kallan i Jakobstad. På landområdena uppmättes den kraftigaste vindbyn, 26,8 m/s, vid Vasa flygplats.

Mer information:

Väderstatistik från Klimattjänsten, tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna) Väderprognoser av tjänstgörande meteorologen, 24 h/dygn tfn 0600 1 0600 (3,85 e/min + lna)

VäderStatistikSeptember