Pressmeddelande 14.5.2021

April började mycket varmt och slutade kallt

Vid flera väderstationer i söder och väst uppmättes månadens kallaste temperaturer först natten före valborgsmässoafton. I sin helhet var april dock varmare än normalt i en stor del av landet.
Bild: Kirsti Kotro

Enligt Meteorologiska institutets statistik varierade medeltemperaturen i april från cirka -3 grader i Lapska armen till knappt +5 grader på sydkusten. April var varmare än vanligt i en stor del av landet. Den största avvikelsen från medelvärdet för den statistiska jämförelseperioden 1981–2010 var i Mellersta Lappland, cirka 2 grader. I övriga delar av landet var avvikelsen ungefär en halv grad eller en grad.

Månadens högsta temperatur, 18,0 grader*, uppmättes under tre dagar: Den 17 april i S:t Karins, den 18 april i Raumo och Björneborg samt den 19 april i Seinäjoki. Den lägsta temperaturen, -25,9 grader, uppmättes den 9 april vid observationsstationen i Kilpisjärvi bycentrum i Enontekis.

Torrt i skärgården, regnigt i mitten av landet

I en stor del av landet var nederbördsmängden normal eller större än normalt. Jämfört med långtidsmedelvärdet regnade det mest kring Uleåborg, där nederbördsmängden var ungefär dubbelt så stor som medelvärdet 1981–2010. I de regnigaste områdena upprepas motsvarande mängder i april i genomsnitt cirka en gång per 10 år. I april regnade det kvantitativt sett mest, 64,7 millimeter, vid observationsstationen i Paljakka i Puolanka.D

äremot regnade det mindre än vanligt främst i sydvästra skärgården och ställvis i landets östra del, där nederbördsmängden blev ungefär hälften av det normala. Minst nederbörd, 11,3 millimeter, uppmättes vid observationsstationen i Lepola i Villmanstrand.

I slutet av månaden var det snöfritt i landets södra och mellersta delar. I landets norra del fanns det fortfarande i huvudsak 20–40 centimeter snö, i Kenttärova i Kittilä till och med 83 centimeter snö.

* Den tidigare angivna högsta temperaturen (18,3 grader den 19 april) vid Karleby–Jakobstads flygplats har konstaterats vara felaktig i kvalitetssäkringen.

Mer information:

Klimatstatistik på Meteorologiska institutets webbplats

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0600 (4,01 e/min + lna)

VäderStatistikApril