Pressmeddelande 12.4.2021

Mars var mildare än normalt

I stora delar av landet var mars 1–2 grader mildare än vanligt. Nederbördsmängden för månaden avvek inte avsevärt från genomsnittet.
Bild: Heli Sariola

Enligt Meteorologiska institutets statistik varierade medeltemperaturen i mars från knappt två plusgrader på Åland till cirka sju köldgrader i Mellersta Lappland. Månadens medeltemperatur var i stor utsträckning högre än normalt, medan temperaturen var normal främst i landets östra del och i Kajanaland. I sydvästra skärgården, på västkusten och i nordvästra Lappland låg medeltemperaturen drygt två grader över medelvärdet för den statistiska jämförelseperioden 1981–2010, medan man i Norra Karelen låg nära jämförelseperiodens medelvärde.

Den högsta temperaturen i mars var 14,6 grader och uppmättes i Jomala i Jomalaby den 23 mars. Den lägsta temperaturen var -38,9 grader och uppmättes i Kalliojoki i Kuhmo den 9 mars.

Slutet av månaden var mild och snön smälte

Nederbördsmängden i mars var i allmänhet genomsnittlig eller mindre än genomsnittet, men nederbördsmängden var ställvis större än normalt främst i Kajanaland. Mest regnade det vid Paljakka observationsstation i Puolanka, där nederbördsmängden var 63,1 millimeter. I mars regnade det minst vid Enskärs observationsstation i Gustavs, 12,1 millimeter. Den största dygnsnederbörden, 20,4 millimeter, uppmättes enligt preliminära uppgifter vid observationsstationen i Paljakka den 29 mars.

I slutet av månaden fanns det ingen snö i landets sydvästra delar eller på Åland, på andra håll i landet fanns det fortfarande cirka 10–90 centimeter snö. Mest snö fanns det i slutet av månaden i Kajanaland och Kilpisjärvi. Jämfört med långtidsmedelvärdet fanns det i slutet av månaden i nästan hela landet mindre snö än normalt, i Mellersta Lappland ställvis till och med exceptionellt lite snö. I början av mars och ännu i mitten av mars fanns det mer snö än normalt särskilt i landets mellersta delar, men den långa milda perioden i slutet av månaden gjorde att snön smälte under medelvärdet.

I mars var antalet solskenstimmar ganska normalt.

Mer information:

Klimatstatistik

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0600 (4,01 e/min + lna)

VäderStatistikMars