Pressmeddelande 7.9.2022

Augusti var rekordvarm i en del av landet

I över en femtedel av de observationsstationer som mätt i minst 30 år var augusti rekordvarm. Hela sommaren, alltså juni-augusti, var också varmare än vanligt, i Lappland till och med exceptionellt varm.
Bild: Hannu Manninen.

Enligt Meteorologiska institutets preliminära statistik var augusti i nästan hela landet åtminstone ovanligt varm, i ett område som sträcker sig från Nyland till Östra Lappland till och med exceptionellt varm. Stationsvisa rekord för augusti slogs eller tangerades vid 18 observationsstationer som har mätt temperaturen i minst 30 år. Augusti var den varmaste i bland annat Heinolas 114-åriga och Tohmajärvis 96-åriga mätningshistoria.

Månadens medeltemperatur varierade från dryga 19 grader på sydkusten till cirka 12 grader i Lapska armen. Den största avvikelsen från medelvärdet för den statistiska jämförelseperioden 1991–2020 var i landets sydöstra del, där medeltemperaturen var knappt 3 grader högre än medelvärdet.

Högsommarvärme uppmättes någonstans i Finland under sammanlagt 19 dagar, vilket är mer än dubbelt så många som i augusti månad under jämförelseperioden 1991–2020. Senast var det så många dagar med högsommarvärme i augusti 2006, då det var hela 27 dagar. Av observationsstationerna hade Hirvihaara i Mäntsälä samt Asemantaus i Heinola flest dagar med högsommarvärme, båda 17 dagar.

Månadens högsta temperatur, 31,7 grader, uppmättes den 16 augusti vid observationsstationen vid Björneborgs järnvägsstation. Den lägsta temperaturen, -2,9 grader, uppmättes på Ylivieska flygplats den sista dagen i månaden.

Vid Helsingfors-Vanda flygplats var augusti den regnfattigaste under hela mäthistorien

Nederbördsmängden i augusti varierade betydligt inom landet. I landets södra och östra delar regnade det på många ställen ovanligt lite i augusti. Torrast jämfört med normalt var det vid Helsingfors-Vanda flygplats, där augusti var den nederbördsfattigaste i stationens mätningshistoria. I närheten av västkusten regnade det däremot ovanligt eller exceptionellt mycket. Bland annat i Teuva var augusti den regnigaste i stationens 108-åriga historia.

Enligt preliminära uppgifter regnade det mest under månaden vid Kärjenkoski observationsstation i Storå, 210,4 millimeter. Minst regnade det vid Helsingfors-Vanda flygplats, endast 5,9 millimeter. Den största observerade dygnsnederbörden (från klockan nio på morgonen till klockan nio följande morgon) var 90,9 millimeter som uppmättes den 5 augusti i Pelmaa observationsstation i Seinäjoki.

I augusti blixtrade det rekordmycket

Efter en lugn period i maj-juli var blixtperioden rekordartat aktiv i augusti. Det totala antalet markblixtar i augusti var 86 280 stycken, vilket är det största totala antalet blixtar i augusti i den blixtstatistik som finns sedan 1960. Det tidigare rekordet från 1972 slogs med över 1 200 blixtar. Den 19 augusti lokaliserades dessutom 34 183 markblixtar under ett dygn i vårt land, vilket är det största antalet under blixtlokaliseringsnätverkets tid, dvs. sedan 1998. Under blixträknartiden före 1998 finns dock ett dygnsrekord, cirka 40 000 blixtar, 29.6.1988.

Solskenstimmar förekom i augusti från 140 timmar i norra Lappland till cirka 300 timmar på sydkusten. Solen sken mer än normalt, ställvis ovanligt mycket.

Sommaren var 1–2 grader varmare än normalt

Medeltemperaturen för hela sommaren, dvs. juni-augusti, varierade från cirka 12 grader i Lapska armen till cirka 18 grader i landets södra del. Sommaren var ovanligt varm i en stor del av landet, i östra Lappland till och med exceptionellt varm. Vid fyra stationer slog eller tangerade man den varmaste sommaren i mäthistorien: Salla Värriötunturi, Sodankylä Lokka, Kuusamo flygplats samt Saariselkä turistcentrum i Enare.

Sommarens högsta temperatur, 32,9 grader, uppmättes vid Björneborgs flygplats den 28 juni. Den lägsta temperaturen, -2,9 grader, uppmättes på Ylivieska flygplats den 31 augusti. I juni-augusti var antalet dagar med högsommarvärme 42, medan långtidsmedeltalet är 33 dagar. Dessutom var det en dag med högsommarvärme i maj. Av de enskilda observationsstationerna hade Asemantaus observationsstation i Heinola flest dagar med högsommarvärme i juni-augusti, 34 stycken.

Stor regional variation i nederbördsmängderna

Sommarens nederbördsmängd varierade kraftigt. I landets mellersta och norra delar var sommaren regnigare än normalt, i Österbotten och Södra Österbotten var sommaren rentav exceptionellt regnig. I landets södra del regnade det mindre än normalt, ställvis till och med sällsynt lite.

Enligt preliminära uppgifter var nederbörden störst vid Kärjenkoski observationsstation i Storå, där nederbördsmängden i juni-augusti var 361,9 millimeter. Minst regnade det vid Rankö observationsstation i Kotka, 71,4 millimeter.

I juni-augusti var antalet markblixtar över 155 000, vilket är över 32 000 fler än normalt.

Antalet solskenstimmar var större än normalt på sommaren.

Mer information:

Klimatstatistik

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

Meteorologerna använder ordet exceptionell när ett väderfenomen statistiskt förekommer i genomsnitt en gång per 30 år eller mer sällan. Ett sällsynt fenomen kallas det när det förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång på tio år.

VäderAugustiSommarStatistik