Pressmeddelande 20.9.2022

Beräkningarna av kolet i marken kan nu genomföras även noggrannare

Markens kolmodell Yasso som produceras av Meteorologiska institutet har många inflytelserika klimatförändringsrelaterade tillämpningar i Finland och utomlands. Yasso-modellen används till exempel för inventeringar av växthusgaser och för framtidsscenarier och för att utvärdera effekterna av olika klimatåtgärder inom markanvändningssektorn. De nya tilläggen till Yasso-modellen förbättrar beräkningars tillförlitlighet och ökar möjligheterna att använda modellen.
Bild: thakala / stock.adobe.com

Meteorologiska institutet utvecklar ständigt Yasso-modellen tillsammans med sina samarbetspartners. De nyss publicerade tilläggen förbättrar resultatens tillförlitlighet i modellens tillämpningsområden och utökar modellens användningsmöjligheter i vetenskaplig forskning.

De nya tilläggen är:

  • förbättrad Yasso20 modellversion

  • grafiskt användargränssnitt för modellerna Yasso07, Yasso15 och Yasso20

  • beskrivning av kol-13-isotopens kretslopp

  • effekten av mykorrhiza i kolets kretslopp i marken.

Allt material av tilläggen finns fritt tillgängligt på Meteorologiska institutets webplats (på engelska).

Yasso modellen används i stor utsträckning internationellt

Flera länder använder Yasso-modellen för att beräkna markens kolkällor och -sänkor i sina växthusgasinventeringar. Dessa inventeringar är väsentliga informationskällor inom klimatpolitiken.

Yasso är den jordmånsbeskrivande delen i tyska Max Planck -institutets klimatsystemmodell och även i flera andra beräkningsmodeller. Således används den i globala klimatförändringsprognoser och i klimatkonsekvensbedömningar av behandlingsalternativen för skog och odlingsmarker.

Yasso-modellen har använts i ca 200 vetenskapliga artiklar runt omkring i världen.

Mer information:

Specialforskare Toni Viskari, Meteorologiska institutet, tel. +358 50 351 1524, toni.viskari@fmi.fi

Forskningsprofessor Jari Liski, Meteorologiska institutet, tel. +358 40 748 5088, jari.liski@fmi.fi

Forskningskoordinator Åsa Stam, Meteorologiska institutet, tel. +358 50 531 3477, asa.stam@fmi.fi

Beskrivningar av tilläggen:

Viskari, T., Pusa, J., Fer, I., Repo, A., Vira, J., and Liski, J. 2022 Calibrating the soil organic carbon model Yasso20 with multiple datasets, Geosci. Model Dev., 15, 1735–1752. https://doi.org/10.5194/gmd-15-1735-2022

Mäkelä, J., Arppe, L., Fritze, H., Heinonsalo, J., Karhu, K., Liski, J., Oinonen, M., Straková, P., and Viskari, T. 2022. Implementation and initial calibration of carbon-13 soil organic matter decomposition in Yasso model, Biogeosciences, 19, 4305–4313. https://doi.org/10.5194/bg-19-4305-2022

Huang, W., van Bodegom, P.M., Viskari, T., Liski, J., and Soudzilovskaia, N.A. 2022. Implementation of mycorrhizal mechanisms into soil carbon model improves the prediction of long-term processes of plant litter decomposition. Biogeosciences, 19, 1469–1490. https://doi.org/10.5194/bg-19-1469-2022

Huang, W., van Bodegom, P.M., Declerck, S., Heinonsalo, J., Cosme, M., Viskari, T., Liski, J. & Soudzilovskaia, N.A. 2022. Mycelium chemistry differs markedly between ectomycorrhizal and arbuscular mycorrhizal fungi. Commun Biol 5, 398. https://doi.org/10.1038/s42003-022-03341-9

VetenskapKlimatförändring