Pressmeddelande 4.11.2022 (Uppdaterad: 10.11.2022 16:28)

Oktober var en varm månad i hela landet

Oktober månad var cirka två grader varmare än normalt i så gott som hela landet. Under månaden sågs också en åskfront som var kraftig för årstiden.
Bild: Eija Vallinheimo

Uppdatering 10.11.2022: Månadens högsta temperatur var 15,8 grader, inte 16,0 som tidigare rapporterats. Den rätta temperaturen och observationsstationer har uppdaterats i texten.

Enligt Meteorologiska institutets statistik var oktober mildare än normalt i hela landet. Månadens medeltemperatur varierade från cirka 0...+1 grader i nordvästra Lappland till cirka 10 grader i skärgården i sydväst. Medeltemperaturen i oktober var till största delen cirka två grader högre än medeltalet för jämförelseperioden 1991–2020. Särskilt i landets sydvästra del, men ställvis även på andra håll i landet, var oktober sällsynt mild. Det betyder att en så här hög medeltemperatur i genomsnitt upprepas bara en gång på 10 år eller mera sällan.

Månadens högsta temperatur, 15,8 grader, uppmättes i Gumtäkt och vid Malm flygfält i Helsingfors den 7 oktober. Månadens lägsta temperatur, -14,4 grader, uppmättes den 27 oktober vid Kittilä flygplats.

Nederbördsmängderna nära det normala

Nederbördsmängden i oktober var i stort sett normal eller något större än normalt. På sydkusten och på vissa håll i öst regnade det mindre än normalt. Enligt preliminära uppgifter var den största nederbördsmängden i oktober 98,5 millimeter i Pirttikoski i Tavastehus. Minst regnade det vid Lepola observationsstation i Villmanstrand, 29,7 millimeter. Den största dygnsnederbörden, 26,5 millimeter, uppmättes vid Östertull i Nystad.

Natten mellan den 16 och 17 oktober rörde sig ett för årstiden ovanligt kraftigt system av åskskurar in från sydväst. I anslutning till åskskurarna uppmättes mycket kraftiga vindbyar på sydkusten, varav den kraftigaste uppgick till 39,2 m/s och uppmättes i Hangö Russarö. I anslutning till ovädret uppmättes 129 markblixtar i vårt land.

I slutet av månaden fanns det snö på ett något mindre område än normalt. Huvudsakligen i mellersta och norra Lappland fanns det cirka 5-14 centimeter snö.

Antalet solskenstimmar vid observationsstationerna var relativt normalt, men i Utsjoki i norr var antalet solskenstimmar mindre än normalt.

Mer information:

Klimatstatistik

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

Meteorologerna använder ordet ”exceptionellt” endast då ett väderfenomen förekommer statistiskt i genomsnitt en gång per 30 år eller mer sällan. Ett sällsynt fenomen kallas det när det förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång på tio år.

VäderOktoberKlimatstatistikHöst