Pressmeddelande 10.6.2020

Svala maj avslutade våren som var varmare än normalt

Bild: Pixabay

Maj var svalare än genomsnittet. Medeltemperaturerna under hela våren, alltså mars-maj, var däremot på många ställen högre än normalt, i söder till och med ovanligt höga.

Enligt Meteorologiska institutets statistik var medeltemperaturen i maj 6-9 grader i landets södra och mellersta delar och i allmänhet 3-6 grader i landets norra del. Månadens medeltemperatur var i största delen av landet kallare än långtidsmedelvärdet, i Lappland låg temperaturen nära medelvärdet.

Högsta temperaturen i maj månad, 24,5 grader, uppmättes den 26 maj i Harabacka i Borgå. Månadens lägsta temperatur, -12,6 grader, uppmättes den första maj i Naruska i Salla.

I maj varierade nederbördsmängderna ungefär mellan 10 och 60 millimeter. Månadens nederbördsmängder var i största delen av landet antingen nära normala värden eller mindre än normalt. I norra delen av landet, i Pello kyrkby, i Kiutaköngäs i Kuusamo och i Värriötunturi i Salla, var nederbördsmängderna ställvis ovanligt små, vilket innebär att nederbörden i maj är så liten en gång vart tionde år eller mer sällan. Under månaden regnade det minst i Pello kyrkby, 8,3 millimeter.

I landets södra och sydvästra delar var nederbördsmängderna däremot ställvis större än normalt. Vid Helsingfors-Vanda flygplats var nederbördsmängden sällsynt stor, där regnade det 61,4 millimeter under månaden.

I slutet av maj fanns det fortfarande över 60 centimeter snö på enskilda stationer i Mellersta och Norra Lappland och den sista maj fortfarande knappt 50 centimeter. Snödjupet var med tanke på tidpunkten på flera mätningsplatser störst eller en av de största i observationsstationens mätningshistoria. Det största snödjupet den sista maj var i Kenttärova i Kittilä, 48 centimeter, vilket är det största snödjupet i stationens 18-åriga mätningshistoria den sista maj. I Pokka i Kittilä var snödjupet 45 centimeter den sista maj. Detta är det största snödjupet i stationens 49-åriga mätningshistoria den sista maj.

Mot sommaren övergick den varma vintern i en kyligare vår

Vårens, alltså mars-maj, medeltemperatur, varierade från cirka fem plusgrader i landets södra del till drygt tre köldgrader i Norra Lappland. Medeltemperaturen var i största delen av landet nära det normala eller något högre än normalt. På sydkusten var vårens medeltemperatur ändå på många ställen sällsynt hög, det vill säga så varmt är det i mars-maj i genomsnitt en gång på tio år eller mer sällan. Vårens medeltemperatur höjdes av en sällsynt, ställvis exceptionellt varm mars i landets södra och mellersta del. April var i hela landet nära medelvärdet och maj var kallare än genomsnittet.

Vårens nederbördsmängd varierade från cirka 46 millimeter i Västra Lappland till nästan 170 millimeter i Sydvästra Finland. I landets södra och västra delar samt i Norra Lappland var nederbördsmängderna ställvis ovanligt stora, det vill säga så mycket regnar det under våren en gång på 10 år eller mer sällan. På andra håll i landet var nederbördsmängderna antingen normala eller mindre än normalt. I Pello blev vårens nederbördsmängd ovanligt liten (45,8 mm); förra gången det regnade så lite under våren i Pello var år 1990.

Mer information:

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna) Väderprognos av tjänstgörande meteorolog 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,85 e/min + lna)

VäderStatistik