Pressmeddelande 7.4.2020

Mars var mildare än normalt

Det milda vädret i början av året fortsatte i mars. I landets södra del var mars ovanligt mild, på sydkusten till och med exceptionellt mild. I landets sydvästra del regnade det mer än vanligt.
Photo: Eija Vallinheimo

Enligt Meteorologiska institutets statistik varierade medeltemperaturen i mars mellan cirka +3 grader i den sydvästra skärgården och på sydkusten och cirka -6 grader i Norra Lappland. Jämfört med den statistiska jämförelseperioden 1981–2010 var medeltemperaturen i landets södra del knappt fyra grader, i landets mellersta del cirka tre grader och i norr cirka två grader högre än normalt. I landets södra och mellersta del var månadens medeltemperatur ovanligt hög, på sydkusten till och med exceptionellt hög jämfört med långtidsstatistiken.

Månadens högsta temperatur, 12,6 grader, uppmättes den 26 mars i Hirvivaara i Mäntsälä. Den lägsta temperaturen var -31,8 grader som uppmättes i Vuotso och Lokka i Sodankylä den 1 mars.

Ovanligt regnigt i sydväst

I mars var nederbördsmängden normal eller regnigare än normalt. I landets sydvästra del och i Norra Lappland regnade det ovanligt mycket, medan nederbörden var mindre än normalt främst i den västra delen av Norra Österbotten. Den minsta nederbördsmängden under månaden, 11,1 millimeter, uppmättes vid Pelso observationsstation i Vaala. Den största nederbördsmängden under månaden, 81,1 millimeter, uppmättes vid stationen i Kilpisjärvi bycentrum i Enontekis. Vid samma station uppmättes också den största dygnsnederbörden i mars, 28,5 millimeter.

I början av mars hade en stor del av landet snötäcke, men det tunna täcket i landets södra och västra del smälte småningom. I en stor del av landets södra och mellersta del fanns ingen snö vid månadsslutet. I ett område som sträcker sig från Kajanaland via Koillismaa till Lappland fanns det däremot rikligt med snö. I en stor del av Lappland var snödjupet vid månadsskiftet ovanligt eller till och med exceptionellt stort.

Ytterligare information:

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)Väderprognos från jourhavande meteorolog 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,85 e/min + lna)