Pressmeddelande 2.4.2020

Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal öppnas

Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.
Bild: Kristian Johansson

Tänk om det fanns en plats där man kunde kika under ytan och få tillgång till all finsk information om havet? Så här tänkte de finska enheter som producerar marin information för några år sedan.

"Östersjön.fi som öppnades idag är resultatet av ett treårigt storprojekt. Under årtionden har olika institutioner samlat in enorma mängder information och material om Östersjön, men bara en del av det har varit allmänt tillgängligt. Finska institutioner, som tillhandahåller marin information, samlade sina krafter för den nya tjänsten vilken nu äntligen är tillgänglig för alla som är intresserade av havet. Tjänsten är även internationellt sett en betydande helhet", säger Paula Kankaanpää, direktör för havscentret vid Finlands miljöcentral.

I de olika sektionerna av Östersjön.fi kan man fördjupa sig bland annat i Östersjöns natur och dess förändringar, olika områden inom havsforskning och forskarnas arbete och Östersjöns samhälleliga kopplingar. Tjänsten riktar sig till alla som är intresserade av havet och ger också information för olika maritima yrkesgrupper, såsom lärare, experter inom havsplaneringen och journalister.

Meteorologiska institutet har producerat information om marina observationer samt informationsinnehåll om fysiska marina fenomen och forskningsmetoder.

"Genom visualiseringen av marina observationer åskådliggörs den temporära och lokala variationen i de olika uppmätta storheterna. Också tidigare opublicerade observationer av bland annat istjockleken finns med", säger Riikka Hietala, gruppchef på Meteorologiska institutet.

Den marina informationen på Östersjön.fi har producerats av Finlands miljöcentral, Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, Museiverket, Åbo universitets Brahea-centrum, samordningsgruppen för havsplaneringssamarbetet och Ålands landskapsregering. Uppbyggandet av tjänsten finansierades av Europeiska havs- och fiskerifonden och arbetet har samordnats av Finlands miljöcentral. Tjänsten är till en början tillgänglig på finska och svenska, senare också på engelska.

Information och material för att stöda studier och miljöutbildning

Sektionen "Undersök och lär dig mer" erbjuder information och material för att stöda marin miljöutbildning. Till helheten ingår informationssidor där eleverna självständigt kan utforska olika teman. Tjänsten tillhandahåller också en riklig mängd utbildningsmaterial som förutom forskningsinstituten har producerats av miljöorganisationerna WWF Finland och Luontoliitto samt medieföretagen Yle och MTV.

Sektionen "Östersjön nu" ger information i realtid om havet, inklusive vattennivån, blågrönalger och fartygstrafiken. Tjänsten inkluderar också en bildbank vars foton inte bara kan beskådas utan är också fritt tillgängliga för icke-kommersiellt bruk.

En del av tjänsten består av Meriopas.fi, en havsguide som publicerades i början av 2019 för att tjäna dem som rör sig till sjöss. Meriopas.fi, som är optimerad för mobilanvändning, tillhandahåller marin information i realtid och är utvecklad för allmänheten, såsom båtförare och vandrare. Meriopas.fi ger bland annat information om platserna för vrak i Östersjön. Tjänsten är på finska, svenska och engelska.

Ytterligare information

Östersjön.fi

Finlands miljöcentral: Finlands marina informationsportal öppnas

Gruppchef Riikka Hietala, Meteorologiska institutet, tel. +358 50 598 4168, fornamn.efternamn@fmi.fi