Pressmeddelande 13.3.2020

En mild februari avslutade en rekordmild vinter

Februari var likt december och januari mild och regnig. I söder avslutades månaden utan snö, i norr fanns det ovanligt eller exceptionellt mycket snö. Medeltemperaturen för vintermånaderna var rekordhög i hela landet.
Photo: Eija Vallinheimo

Enligt statistik från Meteorologiska institutet var februari mildare än normalt, i landets södra delar till och med exceptionellt mild. Medeltemperaturen varierade mellan +2 grader i sydvästra skärgården till ungefär -10 grader i norra Lappland. Jämfört med den statistiska jämförelseperioden 1981–2010 var medeltemperaturen i allmänhet 5–6 grader högre än normalt, i Lappland var temperaturen ungefär 2–4 grader högre än normalt. 

Februaris högsta temperatur, 9,0 grader, uppmättes vid stationen vid Märket i Hammarland den 17 februari. Månadens lägsta temperatur, -32,3 grader, uppmättes vid Vuotso station i Sodankylä den 26 februari.

Februari var ställvis sällsynt regnig och ställvis även exceptionellt regnig. Relativt sett var nederbörden rikligast i landets sydvästra delar, där nederbörden var närmare två och en halv gång mer än jämförelseperiodens typiska nederbörd. Även från Kajanaland till södra Lappland sträckte sig ett område där nederbörden ställvis var två gånger mer än jämförelseperiodens värden. Preliminärt uppmättes månadens största mängd nederbörd, 123,2 millimeter, vid Leppäkorpi station i Lojo. Minst nederbörd, 21,9 millimeter, kom det vid observationsstationen i Näkkälä i Enontekis. Den största dygnsnederbörden, 38,9 millimeter, uppmättes vid observationsstationen i Hagalund i Esbo den 16 februari. Nederbörden var endast dryga två millimeter från rekordet för februari.

Snösituationen var tudelad i slutet av februari: Söder om en linje från Uleåborg till norra Karelens norra delar fanns ovanligt eller exceptionellt lite snö, medan det norr om linjen fanns ovanligt eller exceptionellt mycket snö. Landets södra och västra delar var utan snö, medan det ställvis fanns 110–120 centimeter snö i mellersta Lappland.

Rekordmild vinter

Vintern, alltså december–februari, var rekordartat eller exceptionellt mild i nästan hela landet förutom i mellersta och norra Lappland. Den största avvikelsen var i östra delen av landet där vintern var drygt 7 grader mildare än vanligt. En mindre avvikelse fanns i norra Lappland, där vinterns medeltemperatur var 2–3 grader högre än vanligt.

Hela landets medeltemperatur var den högsta i mätningshistorien, till och med högre än vintern 2007–2008. Jämförbar statistik för hela landet finns från och med början av 1900-talet.

Enligt nederbörden var vintern på många ställen i landets sydvästra och norra delar exceptionellt regnig, ställvis även rekordartat regnig. Nederbörden i Egentliga Finland och Nyland var i allmänhet över 250 millimeter, vilket är över en och en halv gånger mer än typiskt för jämförelseperioden. Den största avvikelsen från jämförelseperiodens värden var i mellersta Lappland där nederbörden ställvis var två gånger mer än långtidsmedelvärdet.

Ytterligare information:

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)Väderprognos från jourhavande meteorolog 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,85 e/min + lna)