Pressmeddelande 26.2.2020

Påverkade stormen Tuuli dig? Svara på enkäten!

Svara gärna på enkäten nedan om ditt liv påverkades av stormen Tuuli.

Under lördagskvällen 22.2. och därpå följande natt passerade stormen Tuuli över Finland österut. Vinden tilltog och kraftiga vindar uppmättes på de södra och västra havsområdena. Också på land uppmättes stormbyar och vinden orsakade skada på många håll.

På land uppmättes den kraftigaste vindbyn under lördagskvällen på Björneborgs flygplats, 24,1 m/s. Det kraftiga lågtrycket höjde också havsnivån, och i Rauma mätte mareografen en rekordvattennivå på +135 cm.

Påverkade stormen Tuuli dig? Följde du med varningarna gällande stormen?

Meteorologiska institutet genomför en studie, med vilken man vill ta reda på människors medvetenhet gällande stormens ankomst samt beredskap.

Svara gärna på enkäten om ditt liv påverkades av stormen Tuuli!