Pressmeddelande 7.2.2023

Januari var på många håll ovanligt eller exceptionellt mild

Enligt Meteorologiska institutets statistik varierade medeltemperaturen i januari från cirka +1 grad i sydvästra skärgården till -10 grader i Norra Lappland.
Bild: Pasi Markkanen

Medeltemperaturerna i januari var i en stor del av landet 2–5 grader högre än medeltalet för jämförelseperioden 1991–2020. I Rovaniemi var det den mildaste januarimånaden under hela mäthistorien, som inleddes i slutet av 1950-talet. Den högsta temperaturen i januari var 8,2 grader, vilket uppmättes vid Vasa flygplats den 25 januari. Den lägsta temperaturen, -34,8 grader, uppmättes i Muonio kyrkby den 7 januari.

Ställvis även exceptionellt regnigt

Januari var regnigare än normalt i största delen av landet, men särskilt i områdena kring västkusten samt i öst var nederbördsmängderna ställvis exceptionellt stora. Endast i Lapska armen regnade det mindre än normalt. Mest regnade det vid Paljakka observationsstation i Puolango, där nederbördsmängden var 114,4 millimeter. Minst regnade det vid Nellim station i Enare, 18,8 millimeter. Den största dygnsnederbörden, 17,7 millimeter, uppmättes den 30 januari, även det vid Paljakka observationsstation i Puolango. I slutet av månaden fanns det ingen snö alls på Åland, i en stor del av Egentliga Finland eller i Nylands kustzon. I övriga delar av landet varierade snödjupet från cirka 5–30 centimeter i väst till 40–90 centimeter i öst och norr. Mest snö uppmättes i Paljakka i Puolango, 92 centimeter. I landets södra och mellersta delar fanns det i allmänhet cirka 10–20 centimeter mindre snö än normalt, medan avvikelserna i öst och norr var närmare det normala. Januari var tämligen molnig och solskenstimmarna var färre än normalt i hela landet. I landets södra och mellersta delar uppgick antalet solskenstimmar till 10–30 timmar och i norr till 5–20 timmar. I havsområdena uppmättes storm under fyra dagar, vilket utgör ett normalt antal stormdagar för januari. Stormarna var koncentrerade till de sydvästra havsområdena och Bottenviken.

Mer information

Klimatstatistik

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

Meteorologerna använder ordet ”exceptionellt” endast då ett väderfenomen förekommer statistiskt i genomsnitt en gång per 30 år eller mer sällan. Ett sällsynt fenomen kallas det när det förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång på tio år.

VäderJanuariKlimatstatistikVinter