Pressmeddelande 6.3.2024

Vintern var kallare än normalt

En kallare vinter upplevdes senast i Finland år 2011. Alla observationsstationer i Fastlandsfinland hade fortfarande snö i slutet av februari.
Bild: Adobe Stock.

Enligt Meteorologiska institutets statistik var vintern, det vill säga december‒februari, kallare än normalt. Temperaturen var i allmänhet 1–3 grader lägre än långtidsmedelvärdet. Senaste vintern som var kallare i en stor del av landet var år 2011, men i norra Lappland var det kallare vintern 2018.

Temperaturerna i februari var ganska normala, men december och januari, som var klart kallare än genomsnittet, fick hela vintern att bli kallare än normalt. Vinterns medeltemperatur varierade mellan cirka –1 grader i den sydvästra skärgården och knappa –14 grader i norra Lappland.

Vinterns lägsta temperatur, –44,3 grader, uppmättes vid Enontekis flygplats den 5 januari, vilket samtidigt var 2000-talets lägsta temperatur som uppmätts i Finland. Vinterns högsta temperatur, +6,8 grader, uppmättes vid Bogskärs observationsstation i Kökar den 19 december.

Nederbördsmängden i december–februari var nära det typiska, främst på västkusten och i Lappland låg den något under långtidsmedelvärdet.

Enligt preliminära uppgifter regnade det mest under vintermånaderna vid observationsstationen i Gumtäkt i Helsingfors, 207,6 millimeter. Minst regnade det vid Nellims observationsstation i Enare, 59,9 millimeter.

Under vintermånaderna hade största delen av observationsstationerna färre solskenstimmar än vanligt.

Februari var regnigare än normalt

Enligt Meteorologiska institutets statistik var medeltemperaturen i februari ganska normal. Månadens medeltemperatur varierade från cirka –1 grader i den sydvästra skärgården till cirka –12 grader i Östra Lappland. Avvikelsen från långtidsmedelvärdet var cirka en grad högre än medelvärdet i landets södra del och i norra Lappland, på andra håll var det nära det normala.

Månadens lägsta temperatur, –39,7 grader, uppmättes vid observationsstationen i Tulppio i Savukoski den 9 februari. Månadens högsta temperatur, +6,2 grader, uppmättes vid Sandhagens observationsstation i Karleby den 24 i månaden.

Med undantag av Lappland var februari regnigare än normalt, ställvis ovanligt regnig. Enligt preliminära uppgifter regnade det mest i Kangasniemi kyrkby, där den totala nederbördsmängden var 90 millimeter. Den största dygnsnederbörden, 36,8 millimeter, uppmättes vid Jomala observationsstation i Jomala den 16 februari. Minst regnade det vid Näkkälä observationsstation i Enontekis, endast 11,6 millimeter.

I slutet av februari fanns det snö vid alla observationsstationer i Fastlandsfinland, men på Åland och ställvis också i den sydvästra skärgården var det snöfritt. Mest snö fanns det vid Paljakka observationsstation i Puolanka i Kajanaland, 111 centimeter. I förhållande till tidpunkten fanns det mer snö än normalt särskilt i landets mellersta delar, från Mellersta Finland till Kajanaland ställvis till och med ovanligt mycket. På sydkusten och i östra Lappland fanns det områden med mindre snö än genomsnittet.

I februari var antalet solskenstimmar 30–70 timmar. I allmänhet var antalet solskenstimmar något färre än normalt.

Mer information:

Klimatet i Finland

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

VäderStatistikKlimatVinterFebruari