Pressmeddelande 8.12.2022

Temperaturen i november var nära det normala, nederbördsmängden var liten

I slutet av november fanns det snö i en stor del av landet, i söder något mer än normalt, i Lappland ställvis ovanligt lite. Hela hösten, dvs. september–november, var mild och regnig.
Bild: shutterstock

Enligt Meteorologiska institutets statistik var november vad vädret beträffar i största delen av landet normal eller något mildare än normalt. Medeltemperaturen för månaden varierade mellan cirka +6 grader i sydvästra skärgården och cirka -7 grader i Enontekis. Medeltemperaturen var till största delen 0,5–1,5 grader över medelvärdet för jämförelseperioden 1991–2020. Motsvarande november upplevs flera gånger per årtionde, dvs. den gångna november hade mycket nära typiska temperaturer.

Månadens högsta temperatur, 15,1 grader, uppmättes i Jomala i Jomalaby den 12 november. Månadens lägsta temperatur, -26 grader, uppmättes i Vuotso i Sodankylä den 21 november.

Nederbördsmängderna var små i största delen av landet

Nederbördsmängderna i november var på många ställen mindre än normalt i landets södra och mellersta delar eller nära medelvärdet för månaden, i söder var nederbördsmängden ställvis sällsynt liten. Även i landets norra delar var nederbördsmängderna i stor utsträckning sällsynt små. Enligt preliminära uppgifter var den största nederbördsmängden i november 73 millimeter i Ylä-Luosta i Rautavaara. Minst regnade det vid observationsstationen i Kilpisjärvi bycentrum, 12,2 millimeter. Den största dygnsnederbörden, 23,2 millimeter, uppmättes vid Ylä-Luosta observationsstation i Rautavaara den 11 november.

I slutet av november fanns det från några centimeter till tio centimeter snö i största delen av landet. I mellersta och norra Lappland fanns det 10–25 centimeter snö. I söder fanns det ställvis något mer snö än normalt för tidpunkten, i landets mellersta och norra del fanns det på många ställen mindre snö än normalt, i Lappland ställvis ovanligt lite snö.

Antalet solskenstimmar vid observationsstationerna var mindre än normalt, ställvis sällsynt få.

Hösten var mild och nederbördsfattig

Hela hösten, det vill säga september–november, varierade medeltemperaturen i Lapska armen från cirka noll grader till cirka +9 grader i den sydvästra skärgården. Hösten var 0,1–1 grader varmare än vanligt i största delen av landet. För temperaturernas del upplevs motsvarande höstar flera gånger per årtionde.

Höstens högsta temperatur, 19,5 grader, uppmättes i Jussarö i Raseborg den 6 september. Den lägsta temperaturen, -26 grader, uppmättes i Vuotso i Sodankylä den 21 november.

Nederbördsmängderna under hösten var mindre än normalt i största delen av landet. På många ställen var nederbördsmängderna sällsynt små, dvs. motsvarande nederbördsmängder återkommer mer sällan än en gång på tio år.

Enligt preliminära uppgifter var nederbörden störst vid Paljakka observationsstation i Puolanka, där nederbördsmängden i september–november var 213,6 millimeter. Minst regnade det vid Kevo observationsstation i Utsjoki, 71,8 millimeter.

Mer information:

Klimatstatistik

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

Meteorologerna använder ordet ”exceptionellt” endast då ett väderfenomen förekommer statistiskt i genomsnitt en gång per 30 år eller mer sällan. Ett sällsynt fenomen kallas det när det förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång på tio år.

VäderNovemberKlimatstatistikHöst