Pressmeddelande 4.8.2022

I synnerhet i Lappland var juli rätt varm och regnig

Jämfört med långtidsmedelvärdet var det i juli varmast i Lappland och i öst. Vid två observationsstationer slogs stationsvisa månatliga regnrekord. Antalet markblixtar var mindre än normalt.
Bild: Eija Vallinheimo

Enligt Meteorologiska institutets statistik låg juli i landets västra del nära långtidsmedelvärdet, i landets östra och norra del var den varmare än långtidsmedelvärdet. Månadens medeltemperatur varierade från cirka 18 grader i landets södra och sydöstra delar till cirka 13 grader i Lapska armen. Den största avvikelsen från medelvärdet för den statistiska jämförelseperioden 1991–2020 var i Utsjoki, där medeltemperaturen var cirka två grader högre än medelvärdet.

Högsommartemperaturer uppmättes någonstans i Finland i sammanlagt 16 dagar, vilket är lika mycket som i juli i genomsnitt under jämförelseperioden 1991-2020. Av observationsstationerna hade Harabacka i Borgå samt Asemantaus i Heinola flest dagar med högsommarvärme, båda 10 dagar. Månadens högsta temperatur, 32,3 grader, uppmättes i Uleåborg, Pellonpää i Oulunsalo, den första dagen i månaden.

Den lägsta temperaturen i juli, 2,2 grader, uppmättes i Naruska i Salla den 9 juli. I den digitaliserade dygnsstatistiken från 1959 och framåt är det fråga om den högsta månadens lägsta temperatur.

Variation i nederbördsmängden i juli, i Saariselkä regnade det rekordmycket

Det förekom kraftig lokal variation i nederbördsmängden i juli. I landets södra del och i Norra Österbotten regnade det mindre än normalt, medan det i mellersta och norra Lappland regnade betydligt mer än normalt, vid två observationsstationer till och med rekordmycket.

Enligt preliminära uppgifter regnade det mest under månaden vid observationsstationen i Enare Saariselkä, 213,4 millimeter. Siffran är den största nederbördsmängden per månad under stationens 46-åriga historia. Vid observationsstationen i Lokka i Sodankylä gjordes dessutom ett stationsspecifikt rekord för månatlig nederbörd, 146,4 millimeter.

Minst regnade det vid observationsstationen i Lumparland Långnäs, 14,2 millimeter. Den största observerade dygnsnederbörden (från klockan nio på morgonen till klockan nio följande morgonen) var 58,1 millimeter som uppmättes den 13 dagen i Somero i Salkola.

I juli observerades 49 991 markblixtar, vilket är cirka 10 000 färre än i juli i genomsnitt. Antalet blixtar var störst den 13 juli, 9 633 stycken.

Antalet solskenstimmar vid observationsstationerna var färre än genomsnittet. Särskilt i Lappland var antalet timmar med solsken cirka 25-35 timmar under långtidsmedelvärdet.

Mer information:

Klimatstatistik

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

VäderStatistikJuliSommar