Pressmeddelande 19.4.2024

Terrängbrandsäsongen har börjat: varning för terrängbrand ersätter varningar för gräsbrand och skogsbrand

Varning för terrängbrand varnar för torr och antändningskänslig terräng. När varning är i kraft får öppen eld inte antändas.
Bild: Tuomo Bergman.

Även om vädret för närvarande är kallt för årstiden, syns redan varningar för terrängbränder på Meteorologiska institutets varningskarta för Österbotten under helgen.

Från och med denna vår ger Meteorologiska institutet inte längre varningar för gräs- och skogsbrand, utan endast en varningstyp, varning för terrängbrand, används. Den nya termen definieras i den förnyade räddningslagen, som trädde i kraft i början av 2024.

"Med varningarna strävar man efter att minska terrängbränderna i situationer där risken för terrängbrand är uppenbar på grund av markytans torka och väderförhållandena", säger kontaktchef Tuomo Bergman vid Meteorologiska institutet.

Varningarna för terrängbrand är dygnsvisa och kan ges upp till fem dygn i förväg. Varningen för det kommande dygnet ges alltid vid midnatt, men varningarna kan avlägsnas även vid andra tidpunkter, om vädret tillåter.

Varningarna publiceras på varningskartan på Meteorologiska institutets webbplats och på den lokala vädersidan. På varningskartan används som tecken för terrängbrand det bekanta märket för gräsbränder.

Varningarna för terrängbrand har tre faronivåer, gul, orange och röd. Sannolikheten för stora och snabbt framskridande terrängbränder ökar i varningarna på orange och röd nivå.

Meteorologen utnyttjar förutom sin egen kompetens även terrängbrandsindexet samt väderobservationer och -prognoser när varningar utfärdas. Terrängbrandindexet beräknar torrheten i terrängen med hjälp av väderobservationer, såsom nederbördsmängd, lufttemperatur och vind. Indexet har utvecklats vid Meteorologiska institutet så att det lämpar sig för finländska förhållanden.

Öppen eld får inte göras upp medan varningen är i kraft

Om varning för terrängbrand är i kraft får öppen eld inte göras upp. Med öppen eld avses en brasa eller annan motsvarande användning av eld, varifrån elden kan sprida sig via marken eller av gnistorna. Förutom en brasa är till exempel en engångsgrill öppen eld.

"Samma förbud gäller alla tre klasser av varning för terrängbrand, gult, orange och rött. Innan man gör upp eld ska man alltid kontrollera den gällande varningen för innevarande dygn", betonar Tuomo Bergman.

För att göra upp öppen eld måste man alltid ha markägarens tillstånd, dvs. det hör inte till allemansrätten. Den som tänder är alltid ansvarig för elden. I städer kan det finnas ett entydigt förbud mot att göra upp öppen eld någon annanstans än på de platser som anges särskilt i förbudet. Räddnings- eller miljömyndigheterna kan av grundad anledning förbjuda uppgörande av öppen eld även under andra tider.

Mer information:

Kontaktchef, meteorolog Tuomo Bergman, Meteorologiska institutet, tel. 029 539 2035, tuomo.bergman@fmi.fi

TerrängbrandVarning