Pressmeddelande 6.8.2021

Juli var mycket varm

Juli var sällsynt eller exceptionellt varm i stora delar av landet. Antalet dagar med högsommarvärme överskred klart medeltalet för juli. I stora delar av landet regnade det mindre än vanligt.
Bild: Elena Saltikoff

Enligt Meteorologiska institutets statistik var juli sällsynt eller exceptionellt varm i större delen av landet. Månadens medeltemperatur varierade mellan 21 grader i landets södra och sydöstra delar och cirka 14 grader i Norra Lappland. Medeltemperaturen var generellt 3–4 grader, i Lappland 1–3 grader, över långtidsmedelvärdet. En varmare juli månad än denna upplevde vi senast i landets södra och östra delar år 2010, och i resten av landet år 2018.

På vissa håll i Finland uppmättes högsommarvärme under sammanlagt 24 dagar, vilket är åtta dagar över medelvärdet för juli. Bland observationsstationerna var antalet dagar med högsommarvärme flest i Harabacka i Borgå, sammanlagt 23 dagar. Månadens högsta temperatur, 34,0 grader, uppmättes i Asemantaus i Heinola den 15 juli. Senast uppmättes högre temperaturerna i juli 2010, då den högsta temperaturen i Finlands mäthistoria, 37,2 grader, uppmättes vid Liperi Joensuu flygplats.

Den lägsta temperaturen i juli, -1,2 grader, uppmättes på Saana i Kilpisjärvi, Enontekis den 20 juli.

Juli månad var regnig och solig

I stora delar av landet var nederbörden mindre än normalt i juli. Ställvis regnade det sällsynt lite, dvs. i genomsnitt är det lika torrt mer sällan än en gång på tio år. Tidsmässigt var nederbörden i stora delar av landet koncentrerad till de sista dagarna i månaden, då det under en lång tid förekommande varma och mestadels torra högtrycksbetonade vädret blev instabilt på grund av lågtryck.

Enligt preliminära uppskattningar regnade det mest i Raja-Jooseppi i Enare, 101,1 millimeter, och minst i Kilpisjärvi bycentrum, 14,2 millimeter. Den största observerade dygnsnederbörden (från klockan nio på morgonen till klockan nio följande morgon) uppmättes i Kemie i Tohmajärvi den 29 juli och var 39,9 millimeter.

Juli månad var också klart soligare än normalt i hela landet, i söder rentav sällsynt solig. Mest solsken uppmättes på Utö i Pargas, 394 timmar, vilket är cirka 70 timmar mer än genomsnittet i juli. Senaste gång juli månad var lika solig i landets södra och mellersta delar var år 2006.

Drygt 38 000 markblixtar observerades i juli, vilket är cirka två tredjedelar av den genomsnittliga mängden blixtar i juli.

Mer information:

Meteorologerna använder ordet exceptionellt då ett väderfenomen förekommer statistiskt i genomsnitt tre gånger per århundrade eller mer sällan. ”Sällsynt” väderfenomen används då ett väderfenomen förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång per tio år.

Klimatstatistik på Meteorologiska institutets webbplats

Värmeböljor sommaren 2021 (på finska)

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0600 (4,01 e/min + lna)

JuliVäderStatistikSommar