Pressmeddelande 11.12.2020

Hösten var i stort sett exceptionellt varm

I november uppmättes i landets södra och mellersta delar ställvis stationsspecifika rekord för månadens medeltemperatur.
Bild: Pixabay

Enligt Meteorologiska institutets statistik var hösten, det vill säga september-november, på många ställen i landets södra och västra delar den varmaste i mäthistorien. På andra håll i landet var hösten till största delen ovanligt varm, ställvis exceptionellt varm. Höstens medeltemperatur varierade från drygt 10 grader i den sydvästra skärgården till knappt + 2 grader i Lapska armen. Jämfört med den statistiska jämförelseperioden 1981-2010 var temperaturerna i hela landet cirka tre grader högre än långtidsmedelvärdet.

Höstens högsta temperatur, 23,5 grader, uppmättes i Tulkkila i Kumo den 27 september. Kallast var det i Pokka i Kittilä den 27 november, – 21,6 grader.

Hösten var regnig särskilt i landets mellersta del. De största nederbördsmängderna uppmättes i landskapen på västkusten, Norra Österbotten, Kajanaland och Södra Lappland, där nederbördsmängderna var exceptionellt stora. I landets södra och mellersta delar var nederbördsmängden under hösten huvudsakligen normal eller större än normalt. I Mellersta Lappland var nederbördsmängden mindre än vanligt, i Utsjoki och Enare var nederbördsmängden ställvis rentav ovanligt liten.

Enligt preliminära uppgifter regnade det mest i Kajanaland vid Paljakka observationsstation i Puolanka, där nederbördsmängden var 408,3 millimeter. Minst regnade det vid Kevo observationsstation i Utsjoki, där nederbördsmängden var endast 62,4 millimeter.

I november slogs månadsrekordet för maximal temperatur

Enligt Meteorologiska institutets statistik var november ovanligt, ställvis till och med exceptionellt, varm. I landets södra och mellersta delar uppmättes ställvis stationsspecifika rekord för månadens medeltemperatur. Medeltemperaturen i november varierade från cirka + 7 grader i den sydvästra skärgården till cirka – 2 grader i Mellersta Lappland. Avvikelsen från den statistiska jämförelseperioden var cirka 4–6 grader, avvikelsen var störst i Lappland.

Under månadens första vecka bevittnades mäthistoriens högsta temperatur som uppmätts i november, då man vid Jomala Mariehamns flygplats den 6 november uppmätte dygnets högsta temperatur till 16,6 grader. Månadens lägsta temperatur, – 21,6 grader, uppmättes i Pokka i Kittilä den 27 november.

November var regnig

November var regnigare än normalt i största delen av landet. Mest regnade det i ett område som sträcker sig från Kajanaland till sydvästra Lappland, där nederbördsmängden var ovanligt, ställvis till och med exceptionellt, stor. Främst i den östra delen av landet i närheten av östgränsen samt i Utsjoki och Enare områden var nederbördsmängderna mindre än normalt.

Månadens största nederbördsmängd, 146,1 millimeter, uppmättes vid observationsstationen i Paljakka i Puolanka. Minst regnade det vid Angeli Lintupuoliselkä observationsstation i Enare, där nederbördsmängden var 10,6 millimeter. Den största dygnsnederbörden, 51,7 millimeter, uppmättes den 2 november vid Torp observationsstation i Torneå.

I början av månaden fanns det snö främst i mellersta och norra Lappland. I slutet av månaden fanns det snö i större utsträckning i landets norra del, dessutom fanns det redan några centimeter snö på många håll i landets mellersta del.

Antalet solskenstimmar var nära det normala i en stor del av landet, endast i det nordligaste Lappland sken solen mindre än normalt.

VäderStatistikNovember