Pressmeddelande 3.11.2023

Oktober var sval, stormig och snöig

Senast oktober var svalare än normalt var 2019. I oktober svepte flera kraftiga stomar över Finland, och även södra Finland fick ställvis den första snön.
Bild: Jaakko Seppänen

Enligt Meteorologiska institutets statistik var oktober svalare än normalt i hela landet. Månadens medeltemperatur varierade från cirka -4 grader i Enontekis till cirka +7 grader i sydvästra skärgården. I söder var oktober ungefär en grad svalare än genomsnittet för jämförelseperioden 1991‒2020. I landskapen Österbotten och Västra Lappland var avvikelsen cirka -3 grader, vilket är sällsynt. En så här sval oktober upprepas i genomsnitt en gång på tio år.

Månadens högsta temperatur, 16,7 grader, uppmättes den första dagen i månaden vid Mäkiluoto observationsstation i Kyrkslätt. Månadens lägsta temperatur, -23,5 grader, uppmättes den 31 oktober vid Kittilä flygplats.

Nederbörden var störst på sydkusten och Bottenvikens kust samt tack vare regnen den sista dagen i månaden även i närheten av Joutsa kommun. Enligt preliminära uppgifter regnade det mest i Vederlax, där nederbörden uppmättes till 160,8 millimeter. Minst regnade det vid Kaamanens observationsstation i Enare, 15,8 millimeter. Nederbördsmängden i oktober var mindre än normalt i östra och norra Lappland, på andra håll i landet var den normal eller större än normalt.

I Norra Österbottens kustregion var nederbörden rekordstor. Till exempel är 124,9 millimeter som uppmätts i Ruukki i Siikajoki den största nederbördsmängden i oktober under stationens 123-åriga regnmätningshistoria.

Kraftiga stormar och första snön i en stor del av landet

Under oktober upplevde Finland kraftiga lågtryck. De kraftiga vindbyarna i stormen Pirjo fällde träd den 6‒8 oktober i landets södra och mellersta delar. Samtidigt kom den första snön tidigare än vanligt i Södra Lappland och Norra Karelen.

Stormen Otso den 11‒12 oktober fällde träd i landets södra och mellersta delar och orsakade ymnigt snöfall i Lappland. Likaså orsakade det kraftiga lågtrycket 14‒15 oktober ställvis vindskador, särskilt på sydkusten. I och med detta lågtryck uppmättes det största snödjupet på morgonen, 38 centimeter, vid Kenttäorava observationsstation i Kittilä den 15 oktober.

Den sista oktober förde lågtrycket med sig rikliga snöfall till landets västra delar. Birkland fick till och med en varning för extremt dåligt väglag på grund av snöyra och underkylt regn. I Satakunta och Birkaland uppmättes det på många ställen drygt tio centimeter snö och snöfallet fortsatte till november.

I landets södra del blåste det mer än normalt i oktober, medan det blåste mindre än normalt i landets mellersta delar. I havsområdena uppmättes storm under åtta dagar, medan det vanligtvis är cirka tre stormdagar i oktober.

I landets södra delar var antalet solskenstimmar normalt, i övriga delar av landet något större än normalt.

Mer information:

Meteorologerna använder ordet exceptionellt då ett väderfenomen förekommer statistiskt i genomsnitt tre gånger per århundrade eller mer sällan. ”Sällsynt” väderfenomen används då ett väderfenomen förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång per tio år.

Klimatstatistik

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn S0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

VäderOktoberKlimatstatistikHöst