Pressmeddelande 9.9.2020

Sommaren var varmare än vanligt i hela landet

Antalet dagar med högsommarvärme var 40, dvs. fler än i genomsnitt på sommaren. Åska förekom sällan. Även augusti var varmare och torrare än normalt.
Bild: Eija Vallinheimo

Enligt Meteorologiska institutets statistik var sommaren, dvs. juni–augusti, varmare än normalt i hela landet. Jämfört med den statistiska jämförelseperioden 1981–2010 förekom den största avvikelsen i Mellersta Lappland, där medeltemperaturen var över 1,5 grader högre än långtidsmedelvärdet. Denna avvikelse är sällsynt, dvs. förekommer mer sällan än en gång på tio år. Den minsta avvikelsen i långtidsmedeltemperaturen förekom i Södra Karelen i närheten av östgränsen. Där var avvikelsen mindre än en halv grad.

Sommarens högsta temperatur, 33,5 grader, uppmättes i Niinisalo i Kankaanpää den 25 juni. Kallast var det i Naruska i Salla den 28 augusti, -4,2 grader.

Under sommaren uppmättes sammanlagt 40 dagar med högsommarvärme, då långtidsmedeltalet är 33 dagar med högsommarvärme per sommar. Observationsstationen med det största antalet dagar med högsommarvärme var Artukais i Åbo, 28 dagar. På landområdena uppmättes ingen högsommarvärme alls i Kilpisjärvi eller Nuorgam.

Sommarens nederbördsmängder varierade lokalt och mängderna varierade mellan torrare och regnigare än normalt i hela landet. I landets sydöstra del var nederbörden störst, men även i västra Lappland regnade det ställvis ovanligt mycket. På Åland var det ovanligt torrt, dvs. motsvarande förekommer mer sällan än en gång på tio år. I landets mellersta delar var nederbörden till stora delar mindre än normalt, även om det på vissa ställen i området regnade mer än normalt.

I juni–augusti regnade det enligt de preliminära uppgifterna mest i Paltaniemi i Kajana, 343,4 millimeter. Minst regnade det vid Fagerholms observationsstation i Pargas, där nederbördsmängden var endast 115,5 millimeter.

Åska förekom sällan denna sommar. Fram till slutet av augusti hade cirka 50 000 blixtnedslag lokaliserats i Finland. Antalet är klart under långtidsmedeltalet som är 130 000. 

I augusti regnade det mindre än normalt

Medeltemperaturen i augusti var högre än normalt i största delen av landet. Medeltemperaturen varierade mellan drygt 18 grader i den sydvästra skärgården och knappa 11 grader i norra Lappland. Den största avvikelsen observerades i den sydvästra skärgården, där augusti var cirka 1,5 grader varmare än genomsnittet. Den minsta avvikelsen förekom i landets östra del nära östgränsen samt i den allra nordligaste delen av Lappland, där medeltemperaturen bara var några tiondelsgrader högre än genomsnittet.

Månadens högsta temperatur, 29,4 grader, uppmättes vid Karleby-Jakobstads flygplats i Kronoby den 8 augusti. Månadens lägsta temperatur, -4,2 grader, uppmättes i Naruska i Salla den 28 augusti på morgonen, då det var köldgrader på många ställen i landets norra del.

Antalet dagar med högsommarvärme var sammanlagt nio, vilket är exakt lika många som det genomsnittliga antalet dagar med högsommarvärme i augusti.

Nederbördsmängderna varierade som vanligt kraftigt mellan olika områden. På det hela taget regnade det dock mindre än normalt i en stor del av landet i augusti. Torrast var det i en del av norra Österbottens västra del samt i ett område som sträckte sig från Åland till Norra Savolax, där det regnade ovanligt lite. Nederbördsmängden var ställvis mindre än en tredjedel av den typiska nederbördsmängden i augusti.

I augusti regnade det minst på Karlö, 7,8 millimeter. Detta är en exceptionellt liten nederbördsmängd i augusti i observationsstationens historia. Senast har det regnat lika lite på Karlö 2006, då det regnade fem millimeter i augusti. I augusti regnade det mest i Koivuniemi i Vederlax, 98,1 millimeter. Den största dygnsnederbörden, 48,5 millimeter, uppmättes den 22 augusti vid Yläne observationsstation i Pöytis.

I augusti lokaliserades endast cirka 12 000 blixtnedslag, då långtidsmedelvärdet är nästan 30 000.

Mer information:

Väderstatistik från Klimattjänsten, tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna) Väderprognoser av tjänstgörande meteorologen, 24 h/dygn tfn 0600 1 0600 (3,85 e/min + lna)

Väderstatistikaugusti