Pressmeddelande 5.10.2023

En rekordvarm septembermånad

I Kajsaniemi i Helsingfors var september den varmaste i stationens hela 180-åriga mäthistoria. Första snön föll i Lappland.
Bild: Hannele Sartjärvi

Enligt Meteorologiska institutets statistik var medeltemperaturen i september rekordhög i ett område som sträcker sig från landets södra delar till mellersta Lappland. I norra Lappland var medeltemperaturen i september ställvis exceptionellt hög. Till exempel i Kajsaniemi i Helsingfors var medeltemperaturen i september 15,8 grader, vilket är nytt septemberrekord för stationen under dess 180-åriga mäthistoria. Det nya rekordet slog det gamla från 1934 med 0,9 grader.

Medeltemperaturen i september varierade mellan cirka 16 grader på sydkusten till knappa 8 grader i norra Lappland. Avvikelsen från medelvärdet för jämförelseperioden 1991–2020 var på många håll 2–3 grader varmare.

Medeltemperaturen i hela Finland i september var 12,2 grader. Detta är den högsta medeltemperaturen i september i mäthistorien som inleddes i början av 1900-talet. Det gamla rekordet för medeltemperaturen i september är från 1934. Då var september 0,4 grader svalare än september i år.

Den högsta temperaturen i september, 24,1 grader, uppmättes den 12 september vid Lentoportintie observationsstation i Uttis, Kouvola. Månadens lägsta temperatur var -5,9 grader den 15 september vid Tulppio station i Savukoski.

Exceptionellt regnigt i norr

September var exceptionellt regnig i en stor del av Lappland. Även i landets mellersta delar samt i Norra Österbotten och Kajanaland var nederbördsmängderna på många håll ovanligt stora, ställvis till och med exceptionellt stora. I södra delarna av landet var nederbörden däremot normal eller något mindre än normalt.

Enligt preliminära uppgifter var nederbörden störst i Paljakka i Puolanka, där det regnade 179,4 millimeter i september. Minst regnade det i Utö i Pargas där nederbördsmängden under månaden var bara 19,4 millimeter. Den största dygnsnederbörden, 65,5 millimeter, uppmättes vid Hattula observationsstation i Sulkava den 12 september.

Den statistikförda första snön föll i ett område från Enontekis till Enare på morgonen den 20 september. Snödjupet i Kenttärova i Kittilä uppmättes då till hela 23 centimeter. Den första snön föll tidigare än vanligt i Finland: vanligtvis kommer den första snön i månadsskiftet september-oktober i mellersta och norra Lappland. Snön smälte bort inom tre dygn och i slutet av månaden fanns det inte längre snö vid någon av Meteorologiska institutets observationsstationer.

Antalet solskenstimmar i september var 80-170 timmar, vilket är nära det typiska antalet för månaden.

Antalet observerade markblixtar var 1 254, medan det i genomsnitt observeras cirka 4 400 markblixtar i september.

Mer information:

Meteorologerna använder ordet exceptionellt då ett väderfenomen förekommer statistiskt i genomsnitt tre gånger per århundrade eller mer sällan. ”Sällsynt” väderfenomen används då ett väderfenomen förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång per tio år.

Väderstatistik för september

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn S0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

VäderKlimatVäderstatistikSeptemberHöst