Pressmeddelande 9.8.2023

Juli var mycket regnig

Ställvis rekordmycket nederbörd i juli. Det förekom färre värmeböljor än vanligt i Finland.
Bild: Sassa Stenroos.

Enligt Meteorologiska institutets statistik var juli normal i fråga om medeltemperaturen i största delen av landet, i landets östra del var det också på många ställen något kallare än normalt. Månadens medeltemperatur i Lappland var ungefär 12–15 grader, i övriga delar av landet var variationsintervallet cirka 14–17 grader. Avvikelsen i medeltemperaturen var i stor utsträckning 0...-1 grader, i landets östra del åter -1...-1,7 grader.

Värmeböljor uppmättes under olika dagar någonstans i Finland under sammanlagt nio dagar, vilket ligger sju dagar under medelvärdet för juli. Bland observationsstationerna var antalet dagar med värmebölja flest i Kevo i Utsjoki, sammanlagt 5 dagar. På de flesta ställen förekom det dagar med värmebölja under 0–2 dagar. I landets södra och mellersta delar var antalet dagar med värmebölja på många ställen färre än normalt jämfört med långtidsmedelvärdet.

Månadens högsta temperatur, 29,2 grader, uppmättes också i Kevo i Utsjoki den 11.7. Den lägsta temperaturen i juli, -2,9 grader, uppmättes i Tulppio i Savukoski den 3.7.

Regnen i slutet av juli förde med sig rekord

Nederbördsmängden i juli var större än normalt i landets södra och mellersta delar, vid många observationsstationer var nederbörden till och med sällsynt eller exceptionell. I Lappland låg nederbördsmängderna något under långtidsmedelvärdet. De sällsynta och exceptionella regnen i landets östra del ackumulerades jämnare under juli månad, medan rekordmängden i juli vid observationsstationerna kring Jyväskylä och Multia påverkades mest av regnen den 28–29 juli. Som mest förde de sistnämnda med sig över 100 millimeter regn på 1–2 dygn.

Under månaden regnade det mest vid Pirttiperäs observationsstation i Multia, 210,1 millimeter. Minst regnade det i Fagerholm i Pargas, 24,3 millimeter. Den största observerade dygnsnederbörden var 103,3 millimeter vid Pirttiperä i Multia. Pirttiperäs dygnsnederbörd är den 30:e största uppmätta dygnsnederbörden i Finlands mäthistoria vid en observationsstation.

På landets sydkust och i sydvästra skärgården var juli för solskenets del normal eller rikligare än normalt. På andra håll har antalet solskenstimmarna vid många stationer stannat under långtidsmedelvärdet.

I juli observerades drygt 15 600 markblixtar, vilket är cirka en fjärdedel av månadens medelvärde.

Mer information:

Klimatstatistik

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

Meteorologerna använder ordet exceptionellt då ett väderfenomen förekommer statistiskt i genomsnitt tre gånger per århundrade eller mer sällan. "Sällsynt" väderfenomen används då ett väderfenomen förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång per tio år.

VäderJuliSommarKlimat