Pressmeddelande 8.1.2024

År 2023 var varmare än normalt i Finland

Förra året började i mildare väder än normalt. Efter den rekordvarma september var slutet av året däremot kallare än vanligt.

Enligt Meteorologiska institutets statistik var 2023 varmare än normalt i Finland. Hela landets medeltemperatur var cirka 3,2 grader, vilket är 0,3 grader över långtidsmedelvärdet för perioden 1991–2020. Årsmedeltemperaturen varierade från drygt +7 grader i sydvästra skärgården till cirka -1 grader i nordvästra Lappland.

Den största avvikelsen från långtidsmedelvärdet var i landskapen på sydkusten, där det var cirka en halv grad varmare än jämförelseperiodens medelvärde. I området som sträcker sig från Österbotten till västra delen av Norra Österbotten låg medeltemperaturen nära jämförelseperiodens medelvärde.

Särskilt januari, februari, augusti och september var klart varmare än normalt, medan mars, juli, oktober, november och december var kallare än normalt. September var rekordvarm i nästan hela landet.

Förra årets högsta temperatur var 33,6 grader, som uppmättes i Pyynpää i Raumo den 7 augusti. Årets lägsta temperatur, -37,5 grader, uppmättes den 24 mars vid Kittilä flygplats.

Särskilt i landets mellersta del regnade det ovanligt mycket

I en stor del av landet var den årliga nederbördsmängden klart större än normalt. Särskilt i landets mellersta del var året på många ställen ovanligt regnigt, ställvis regnade det till och med exceptionellt mycket. Regniga månader under året var bland annat juli och augusti. I landets södra del och i Lappland var den årliga nederbördsmängden nära det normala eller större än normalt.

Den största årliga nederbördsmängden uppmättes vid Mujejärvi observationsstation i Nurmes, där det regnade 1066,5 millimeter. Minst nederbörd under året uppmättes i Kevo i Utsjoki, 423,3 millimeter. Den största dygnsnederbörden var 103,3 millimeter, som uppmättes i Pirttiperä i Multia den 28 juli.

Årets största snödjup som statistikfördes var 128 centimeter, som uppmättes i Mustavaara i Ristijärvi den 29 mars.

December var kallare och snöigare än normalt

Medeltemperaturen i december 2023 varierade från cirka -1 grader i den sydvästra skärgården till cirka -14 grader i Norra Lappland. Månadens medeltemperatur var i huvudsak 2–4 grader kallare än genomsnittet för jämförelseperioden 1991–2020. Månadens lägsta temperatur, -33,1 grader, observerades vid observationsstationen i Utsjoki Kevo Kevojärvi den 7 december. Månadens högsta temperatur, +6,8 grader, uppmättes i Bogskär i Kökar den 19 december.

I stora delar av landet var nederbördsmängderna mindre än normalt i december. Månadens största nederbördsmängd var 72,5 millimeter, som uppmättes i Koivuniemi i Vederlax. Minst regnade det i Kirakkajärvi i Enare, 13,4 millimeter. Den största dygnsnederbörden var 21,5 millimeter, som uppmättes i Paljakka i Puolanka den 19 december.

Nästan hela landet var snötäckt under hela december, och på många ställen fanns det till och med ovanligt mycket snö. Främst på sydvästkusten var det snöfritt några dagar under veckan före jul. I slutet av månaden fanns det 0–20 centimeter snö i den sydvästra skärgården och på sydvästkusten, i den övriga västra delen av landet huvudsakligen 20–40 centimeter. I landets östra och norra delar fanns det 40–60 centimeter snö. Det största snödjupet i december uppmättes den 26 december i Kenttärova i Kittilä, där det fanns 76 centimeter snö.

Antalet solskenstimmar i december var 0–20 timmar, vilket är nära det typiska antalet för månaden. I landets södra del fick man något mindre solsken än genomsnittet.

Mer information:

Klimatet i Finland

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

VäderStatistikKlimatVinterÅr 2023