Pressmeddelande 10.3.2021

Februari var kallare än normalt men slutade med milt väder

Februari var kallare än vanligt, men alldeles i slutet av månaden uppmättes nya stationsspecifika värmerekord. Hela vintern, det vill säga december–februari, var ungefär en grad mildare än normalt i nästan hela landet. December var den mildaste av vintermånaderna.
Bild: Eija Vallinheimo

Enligt Meteorologiska institutets statistik var februari en till fyra grader kallare än normalt i hela landet. Medeltemperaturen varierade i landets södra och västra delar mellan -5 och -10 grader, i den sydvästra skärgården kring -3 grader. I landets östra och norra delar var medeltemperaturen mellan -10 och -15 grader.

I en stor del av landet hölls temperaturen mestadels under 0 grader hela februari. Kring mitten av månaden steg temperaturen över 0 grader i några dagar i sydväst och på västkusten, men först från och med den 20 februari blev vädret mildare, först i landets södra och västra delar och i slutet av månaden även i norra Lappland. Den sista februari uppmättes nya stationsspecifika värmerekord i den sydvästra skärgården vid följande långvariga observationsstationer: Hangö Tvärminne, Hangö Russarö och Lemland Nyhamn.

Månadens lägsta temperatur, -39,7 grader, uppmättes den 20 februari i Utsjoki Kevojärvi. Månadens högsta temperatur, + 9,8 grader, uppmättes den 25 februari vid Mariehamns flygplats och Jomala Jomalaby.

Mycket snö i landets mellersta delar

I området som sträcker sig från Östra Finland till Österbotten var nederbörden under februari rikligare än vanligt, ställvis ovanligt riklig. I sydväst var nederbördsmängderna däremot mindre än normalt. I norra Finland var nederbördsmängden normal.

Den största nederbördsmängden i februari, 72,8 millimeter, uppmättes i Vesanto kyrkby. Minst nederbörd fick Pargas Utö, 6,4 millimeter.

I slutet av månaden fanns det 5–20 centimeter snö på syd- och sydvästkusten, i landets mellersta och norra delar allmänt 40–80 centimeter. I landets mellersta delar fanns det mer snö än normalt, i söder däremot en normal mängd eller mindre än normalt. I norra Lappland fanns det till och med ovanligt lite snö.

Vintern var ungefär en grad mildare än normalt

Vintern, det vill säga december–februari, var ungefär en grad mildare än normalt i nästan hela landet. December var den mildaste av vintermånaderna. Vid många av Meteorologiska institutets väderstationer var månadens medeltemperatur ovanligt hög, vilket innebär att en så mild december upprepas mer sällan än en gång på tio år. I landets södra och mellersta delar var vinterns medeltemperatur mellan -2 och -8 grader, i den sydvästra skärgården något mildare. I landets norra delar varierade medeltemperaturen mellan -7 och -12 grader.

Under december–februari fick landets södra och mellersta delar mer nederbörd än vanligt, till och med ovanligt mycket . Däremot var nederbördsmängderna i landets norra delar nära normala och i norra Lappland kom det mindre nederbörd än vanligt under hela perioden. Snömängderna låg ovanför medelvärdena i landets mellersta delar, men under medelvärdena i sydväst och ställvis i Lappland.

Mer information:

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0600 (4,01 e/min + lna)

VäderStatistikFebruari