Pressmeddelande 6.6.2024

I maj var det ställvis rekordtorrt och exceptionellt varmt

Medeltemperaturen i maj var betydligt högre än normalt i en stor del av landet, och särskilt slutet av månaden var mycket varm. Samtidigt var månaden på många ställen exceptionellt nederbördsfattig. Hela våren var även klart varmare än normalt i en stor del av landet.
Bild: Sofie Kåll / AdobeStock.

Maj började ganska varmt i en stor del av landet, varefter en klart kallare väderperiod än normalt följde i några dagar. I slutet av månaden var det däremot mycket varmt, och därför blev månaden i sin helhet ovanligt varm i en stor del av landet, i landets västra del på många håll till och med exceptionellt varm.

Enligt Meteorologiska institutets statistik varierade medeltemperaturen i maj mellan cirka 14 grader i landets södra del till cirka 5 grader i Norra Lappland. Månadens medeltemperatur var 3–4 grader högre än normalt i landets västra delar och 1–3 grader högre än normalt i landets östra och norra delar. Senast maj var varmare än i år i en stor del av landet var 2018.

Till exempel i Kajsaniemi i Helsingfors var medeltemperaturen i maj 13,8 grader. Månaden var cirka 1,8 grader varmare än den skulle ha varit utan klimatförändringens inverkan. Sannolikheten för en så varm majmånad är i det nuvarande klimatet tiofaldig jämfört med en situation där klimatförändringen inte skulle förekomma. Uppgifterna grundar sig på Meteorologiska institutets forskares referentgranskade metod.

I maj var det 16 dagar med högsommarvärme, vilket är det nya rekordet för dagar med högsommarvärme i maj. Föregående rekord, 14 dagar med högsommarvärme, är från 2018.

Månadens högsta temperatur, 29,9 grader, uppmättes den 31 maj vid observationsstationen i Lepaa i Hattula. Månadens lägsta temperatur, –13,2 grader, uppmättes den 8 maj vid observationsstationen i Tulppio i Savukoski.

I maj regnade det exceptionellt lite på många ställen

Sett till nederbördsmängden var maj på många ställen exceptionellt nederbördsfattig. Således uppmättes nya stationsspecifika rekord i torka i maj nästan överallt i landet. I slutet av månaden höjde dock även kraftiga åskskurar nederbördsmängderna vid vissa enskilda stationer till nära månadens normala värden.

I maj regnade det mest vid observationsstationen i Savukoski kyrkby, 59,4 millimeter. Den största dygnsnederbörden, 43,4 millimeter, uppmättes i Mujejärvi i Nurmes den 30 maj. Minst nederbörd under månaden uppmättes vid observationsstationen i Mehtäkylä i Kalajoki, där det endast regnade 0,7 millimeter. Enligt preliminära uppgifter hade Hiiskula i Vichtis den nederbördsfattigaste majmånaden under stationens mäthistoria med en nederbördsmängd på 2,8 millimeter. Observationerna vid stationen har pågått i 97 år.

Nederbördsmängder under fem millimeter på hela månaden uppmättes i maj vid ungefär var fjärde av Meteorologiska institutets observationsstationer som mäter regnmängden.

I mitten av månaden fanns det ännu tiotals centimeter snö vid observationsstationerna i landets norra del, men före slutet av maj hade snön smält bort från alla Meteorologiska institutets observationsstationer.

Solen sken rikligt i maj, även fler blixtar än normalt

I maj var antalet solskenstimmar betydligt större än normalt, i landets södra och mellersta delar sken solen ställvis till och med exceptionellt mycket. Till exempel vid observationsstationen Ilmala i Jockis sken solen 384,6 timmar i maj, vilket är det högsta värdet för maj i observationsstationens 65-åriga mäthistoria. Visserligen var maj 2018 ställvis ännu soligare: då uppmättes över 400 solskenstimmar vid flera observationsstationer i södra Finland.

Under maj månad var antalet markblixtar sammanlagt cirka 22 400, vilket är mer än tre gånger så många som medeltalet för 1991–2020 (cirka 6 600).

Våren var varmare än normalt, men nederbördsmängderna var typiska för tidpunkten

Enligt Meteorologiska institutets statistik varierade medeltemperaturen under hela våren, dvs. mars–maj, från cirka sex plusgrader i landets södra del till cirka tre köldgrader i Lapska armen. Medeltemperaturen i hela landet var cirka en grad högre än normalt. I landets södra och mellersta del var våren senast 2016 så här varm.

Trots den torra maj månaden var våren relativt normal sett till nederbördsmängden i en stor del av landet. Under våren regnade det mest vid observationsstationen i Kotila i Puolanka, 171,4 millimeter. Minst regnade det vid Pudasjärvi flygplats, 55,4 millimeter.

Mer information:

Klimatet i Finland

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

VäderStatistikKlimatMaj