Pressmeddelande 7.7.2023 (Uppdaterad: 11.7.2023 15:22)

I juni var det både sträng frost och värmebölja

Den kyliga början av juni följdes av vidsträckta värmeböljor. Nederbördsmängderna i juni var mindre än normalt i nästan hela landet. Antalet solskenstimmar var däremot större än normalt i en stor del av landet.
Bild: Adobe Stock.

Enligt Meteorologiska institutets statistik var juni 1–2 grader varmare än normalt i stora delar av landet. De största avvikelserna observerades i den sydvästra skärgården och på Åland, där en avvikelse på över 2 grader kan anses vara sällsynt. I landets norra del varierade medeltemperaturen mellan 10–15 °C och på andra håll var variationsintervallet 14–17 grader.

Början av månaden var mycket kylig för att vara juni. Vid vissa observationsstationer förekom största antalet frostnätter, dvs. när markytans temperatur sjunker under noll grader, under hela junis mäthistoria.

Efter den svala början var det flera värmeböljor i juni. Från och med den 12 juni var det varje dag högsommarvärme någonstans i landet, det vill säga dagens högsta temperatur var minst 25,1 grader. I vårt land var det alltså sammanlagt 19 dagar med högsommarvärme, medan det vanligtvis i Finland i juni är åtta dagar med högsommarvärme. Antalet dagar med högsommarvärme var större än normalt i nästan hela landet. I landets västra och södra delar var antalet dagar med högsommarvärme sällsynt eller exceptionellt många. Temperaturen steg två dagar över 30 grader.

Den högsta temperaturen i juni, 31,6 grader, uppmättes på flygplatsen i Niinisalo i Kankaanpää den 20 juni. Månadens lägsta temperatur -7,7 grader uppmättes på Saana-fjället i Kilpisjärvi den 1 juni. Det är fråga om den kallaste temperaturen i juni under Finlands mäthistoria.

Nederbördsmängderna blev små

Nederbördsmängderna i juni var mindre än normalt i nästan hela landet. På många ställen i landets västra och norra delar var nederbördsmängden under hälften av medelvärdet. Vid Helsingfors-Vanda flygplats uppmättes den minsta månadsnederbörden i observationsstationens historia, 5,6 mm. Det regnade ställvis mer än normalt främst i Norra Karelen.

Det regnade mest i Lampela i Lieksa, där nederbördsmängden var 149,1 millimeter. Minst regnade det i Gumtäkt i Helsingfors, där nederbördsmängden i juni var 2,6 millimeter. Den största nederbördsmängden under ett enskilt dygn var 55,7 millimeter som uppmättes vid Möksy observationsstation i Alajärvi den 22 juni.

Mer sol och blixtar än normalt

Antalet solskenstimmar var större än normalt i största delen av landet. På sydkusten och i skärgården sken solen till och med sällsynt eller exceptionellt mycket (370–420 timmar).

Början av juni fortsatte till stor del på den lugna åskperioden, men i slutet av månaden den 28 juni observerades över 10 000 markblixtar i Finland, den 29 juni över 9 000. I juni observerades slutligen sammanlagt cirka 43 500 markblixtar. Medeltalet för den klimatologiska jämförelseperioden i juni för antalet markblixtar är cirka 34 500.

Mer information:

Klimatstatistik

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna) Meteorologerna använder ordet exceptionellt då ett väderfenomen förekommer statistiskt i genomsnitt tre gånger per århundrade eller mer sällan. "Sällsynt" väderfenomen används då ett väderfenomen förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång per tio år.

VäderKlimatSommarJuniStatistik