Nyhet 29.5.2024

Meteorologiska institutets ansvarsrapport 2023 har publicerats

Ansvarsrapporten innehåller exempel på hur Meteorologiska institutet främjade FN:s mål för hållbar utveckling 2023.

I Meteorologiska institutets tredje ansvarsrapport beskrivs handavtrycket och fotavtrycket av vår verksamhet.

Handavtrycket av vår verksamhet är kopplat till fyr av FN:s mål för hållbar utveckling

  • Att garantera ett hälsosamt liv och välbefinnande för alla åldrar

  • Att göra städer och bosättningar säkra och hållbara

  • Att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser

  • Att stödja verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Dessutom innehåller rapporten information om miljöansvar, socialt och ekonomiskt ansvar samt forskningsansvar.

År 2023 främjade vi våra ansvarsmål på ett mångsidigt sätt

År 2023 vidtog vi olika åtgärder som främjar målen för hållbar utveckling. Vi utvidgade till exempel tjänsten Luftkvaliteten i Finland genom att inkludera svart kol, dvs. sot. Halterna av svart kol kan nu följas i realtid i vår webbtjänst Svart kol i atmosfären är en hälsovådlig luftförorening och påskyndar klimatförändringen.

På användarnas begäran lades dessutom meteorologens väderprognos för Finland till i urvalet av öppna data. Meteorologiska institutets öppna data har varit tillgänglig redan i tio år.

Vi fortsatte också vårt samarbetsprojekt med det hydrometeorologiska centret i Ukraina. Under 2023 tog vi i Ukraina i bruk Meteorologiska institutets verktyg SmartMet Alert, som vi utbildade ukrainska meteorologer och sjötjänstexperter att använda. Som en del av projektet publicerades också en vetenskaplig undersökning om krigets inverkan på luftkvaliteten i Ukraina.

År 2023 satsade vi på personalens välbefinnande, upprätthållande av arbetsförmågan och kompetensutveckling på många olika sätt. Företagshälsovårdens utbud av tjänster utvidgades till exempel genom att framför allt tjänster som stöder det psykiska välbefinnandet togs i bruk.

Vi utvecklade Meteorologiska institutets program för samhällsansvar bland annat genom att ordna workshoppar för chefer och personal med fokus på väsentlighetsanalys.

"Meteorologiska institutet har under det senaste året skärpt sin ansvarsverksamhet och detta syns också i vår ansvarsrapport. Rapporten innehåller exempel på våra tjänster som har ett starkt handavtryck. Men i rapporten granskar vi också vår egen verksamhet ur perspektivet för ansvarsfullhetens fotavtryck", berättar branschdirektör Juhana Hyrkkänen som är en del av Meteorologiska institutets ansvarsteam.

I ansvarsrapporten kan du läsa mer om Meteorologiska institutets åtgärder som främjar ansvarsfullhet och målen för hållbar utveckling: Ansvarsrapporten 2023 (pdf)

Ansvarsrapporten