Nyhet 17.1.2022

Så här håller du dig på benen vid vinterhalka

Flest olycksfall på vägen mellan hemmet och arbetet sker mellan november och mars när vintern är som bäst och det är halt. Halkolyckor kan enkelt förebyggas med egna val och åtgärder. Kampanjen Håll dig på benen, som startar i dag, ger tips hur man kan undvika halka.
Bild: Eija Vallinheimo

Fallolyckor som sker på vintertiden är oftast halkolyckor. De sker särskilt när dygnets medeltemperatur är kring noll grader, då vatten smälter och fryser mest.

Meteorologiska institutet varnar, när det är mycket halka. När det är väldigt halt räcker det inte bara med att vara försiktig, utan man behöver stadiga skor och hjälpmedel såsom halkskydd. Det kan förekomma stora lokala variationer i väglaget bland annat på grund av skillnader i underhåll och beroende på hur livligt trafikerad platsen är.

Halkolyckorna har ett stort pris

Ersättningarna ur den lagstadgade olycksfallsförsäkringen för fallolyckor som skedde till fots eller med cykel på vägen mellan bostaden och arbetet är på årsnivån omkring 50 miljoner euro (Olycksfallsförsäkringscentralen, 2021). Följderna av halkolyckor kan vara ödesdigra. I synnerhet skador i nedre och övre extremiteter är vanliga.

Att förutse farliga situationer är det effektivaste sättet att förebygga halk- och fallolyckor. Också på arbetsplatser är det skäl att beakta saken som en del av arbetarskyddet.

Sju tips för att undvika halkolyckor

  1. Välj skor efter föret.

  2. Använd halkskydd.

  3. Reservera tid för resor.

  4. Kontrollera fotgängarvädret.

  5. Ge respons till underhållet.

  6. Ta hand om konditionen och var alert.

  7. Koncentrera dig på hur du går.

Mer information:

Meteorologiska institutets varningar

Håll dig på benen -webbplats (på finska)

I kampanjen deltar: Hjärnskadeförbundet rf, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Finans Finland, Meteorologiska institutet, Invalidförbundet, Trafikskyddet, Luustoliitto, LokalTapiola, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, Sarva-dubbskor, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Röda Kors, Taitavat Suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet.

HalkaVäder