Nyhet 1.12.2021

Tjänsten vatten.fi publicerad

Exakt och aktuell information om vattenläget nu på svenska.

Den 1 december publicerade Finlands miljöcentral en svenskspråkig version av tjänsten vesi.fi. Vatten.fi är Finlands första omfattande tjänst med information om vattenläget på svenska. Tjänsten samlar den vatteninformation som myndigheterna och forskningen producerar i en enda webbtjänst. Utgångspunkten för utvecklingen har varit positiv upplevelse för användarna och utmärkt tillgång till information även på svenska. Vatten.fi riktar sig till medborgare som är intresserade av vattenfrågor, men betjänar också myndigheter och andra yrkesgrupper som använder vatteninformation. Tjänsten erbjuder mängder av fakta om vatten. Informationen presenteras åskådligt med hjälp av bilder, grafer, kartor, artiklar och meddelanden.

Innehållet i tjänsten produceras av SYKE samt av bland annat NTM-centralerna, Meteorologiska institutet, jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för finansieringen av tjänsten. I tjänsten vatten.fi finns det också verktyg för den som vill analysera faktorer med anknytning till vattenanvändningen och kvaliteten på bruksvattnet. Via tjänsten Nyckeltal för vattentjänsterna är det möjligt att bekanta sig med det egna vattentjänstverkets nyckeltal, bland annat priset och kvaliteten på det producerade vattnet. Analystolken för brunnsvatten hjälper i sin tur den som vill bedöma vattenkvaliteten i sin brunn. Den nyaste och för närvarande mest använda tjänsten på webbplatsen är vår kalkylator för vattenfotavtrycket. Med hjälp av kalkylatorn kan var och en uppskatta sin egen vattenförbrukning och jämföra den med andra finländares vattenanvändning samt identifiera faktorer som påverkar vattenfotavtrycket.

Vatten.fiVattenläge