Nyhet 11.1.2024

Information om fotgängarväder hjälper till att förbereda sig för hala förhållanden

På halkigt väglag är risken för att halka tydligt större än normalt. Om Meteorologiska institutet varnar för halka bör man ägna särskild uppmärksamhet åt valet av skor.

Vädret kan vara mycket halt för gående om det till exempel snöar eller regnar på isen eller när snön blir halkig efter ett kraftigt snöfall. På mycket halt väglag räcker det inte bara med försiktighet, det krävs också halksäkra skor och hjälpmedel som halkskydd.

"Det kan förekomma stora lokala variationer i väglaget bland annat på grund av skillnader i underhåll och beroende på hur livligt trafikerad platsen är", betonar övermeteorolog Sari Hartonen från Meteorologiska institutet.

Meteorologiska institutet varnar för mycket hala gångförhållanden. Varningsnivån för fotgängarvädret är gul och den kan kontrolleras på Meteorologiska institutets webbtjänst eller i den kostnadsfria väderappen.

Var fjärde erkänner: halkskydd hade varit bra att ha förra vintern

Enligt Trafikskyddets enkät* halkade 44 procent av finländarna vintern 2022–2023. Lyckligtvis berättade de flesta att de klarat sig utan skador. Sju procent av deltagarna hade skadat sig då de halkat.

Två av fem deltagare hade använt halkskydd eller dubbskor åtminstone ibland. Det är anmärkningsvärt att var fjärde deltagare därtill erkände att det hade lönat sig att använda halkskydd. Det räcker inte att ha halkskydden eller dubbskorna i skåpet, man måste också använda dem.

Förutom halkskydd eller dubbskor hjälper en bra allmänkondition, muskelstyrka och balans en att hållas på benen oberoende av ålder. Förutom att sköta sin kondition lönar det sig att tänka på energinivån: när man är trött försvagas uppmärksamheten och därmed ökar risken för att halka.

Vem ska man kontakta om det är problem med vinterunderhållet av gator och trafikleder?

Fungerande vinterunderhåll som sker vid rätt tidpunkt förbättrar avsevärt möjligheterna att röra sig obehindrat och tryggt. När passagerna är i skick har alla lika möjligheter att röra sig självständigt under vintern. Till exempel för människor som använder hjälpmedel för att röra sig kan snövallar och dåligt underhåll i värsta fall helt och hållet hindra rörligheten, leda till att rutten som måste följas blir oskäligt lång eller orsaka farliga situationer i övergångsställe.

  • De kommunala myndigheterna svarar för underhållet av kommunens gator och trafikleder. Respons kan ges direkt via kommunens responskanal.

  • De lokala NTM-centralerna sköter underhållet av statliga landsvägar och trafikleder. Respons om dåligt vinterunderhåll av vägar kan ges på webben i tjänsten Palauteväylä.fi. I akuta störningssituationer ska man ringa Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (24 h).

Mer information:

Kampanjen Håll dig på benen pågår 11–28.1.2024. I år är kampanjens tema ”Det gick ju som på Strömsö”. Med temat vill man uppmuntra alla att förutse halkan som återkommer varje år, så att olyckor inte hinner ske.

Webbplats för kampanjen Håll dig på benen (på finska)

I kampanjen deltar: Hjärnskadeförbundet rf, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Finans Finland, Meteorologiska institutet, Invalidförbundet, Trafikskyddet, Luustoliitto, LokalTapiola, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Röda Kors, Taitavat Suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet. * Trafikskyddets enkät gjordes av Kantar Public i mars 2023. Under enkätens gång pågick vintern ännu i nästan hela landet. Totalt 1073 personer svarade på enkäten.

FotgängarväderHalkaVäder