Nyhet 17.1.2023

Håll dig på benen − följ väderprognosen och kontrollera fotgängarvädret

Det är viktigt att förstå att man kan påverka sin egen risk för att halka. Följer man med väderprognosen och kontrollerar fotgängarvädret innan man ger sig av överraskas man inte av halkan. Med åldern ökar risken för att skadorna som halkolyckor orsakar är allvarligare och kräver specialsjukvård.
Bild: Kaisa Tanskanen

Enligt en undersökning* som publicerats av kommunikationsministeriet inträffar cirka 125 000 halk- och fallolyckor i Finland varje år. Drygt hälften (56 procent) av dessa olyckor inträffar för kvinnor. Hela två tredjedelar av halkolyckorna inträffar för personer i åldern 20–54 år. Halkolyckorna sker till exempel under resorna till arbetet och orsakar betydande ekonomiska kostnader på grund av sjukfrånvaro.

I och med åldern i takt med att muskelstyrkan och skelettet försvagas, ökar risken att skadorna som orsakas av halkolyckor kräver specialsjukvård. Ett tydligt hopp kan ses inom specialsjukvårdens besök på öppenvården för kvinnor över 50 år**. De mest typiska skadorna orsakade av halka som kräver sjukhusvård är olika huvudskador och frakturer i armar och ben.

Även yngre personer i arbetsför ålder har upptäckt halkskydden

Kommunikationsministeriets rapport visar att 44 procent av finländarna förbereder sig för halt väder genom att använda vinterskor med halkskydd. Användningsgraden ökar med åldern och mer än hälften av personer över 50 år använder vinterskor med halkskydd.

En positiv förändring kan ses eftersom yngre personer också skaffar sig halkskydd.

"Följer man med väderprognosen och kontrollerar fotgängarvädret innan man ger sig av överraskas man inte av halkan – och kan förbereda sig med lämpliga halksäkra skor eller halkskydd," påminner Laura Loikkanen, planerare på Trafikskyddet.

*Kommunikationsministeriets publikationer 2022:2 Liukastumistapaturmat ja niiden ehkäisy toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta (valtioneuvosto.fi)

**Institutet för hälsa och välfärd, vårdanmälningsregistret, medeltal från åren 2019−2021

Kampanjen Håll dig på benen pågår 16–29.1.2023.

Webbplats för kampanjen Håll dig på benen (på finska) I kampanjen deltar: Hjärnskadeförbundet rf, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Finans Finland, Meteorologiska institutet, Icebug Finland, Invalidförbundet, Trafikskyddet, Luustoliitto, LokalTapiola, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Röda Kors, Taitavat Suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet.

FotgängarväderHalka