Nyhet 12.10.2020

Åsksäsongen var svag, mindre än hälften av det genomsnittliga antalet blixtar observerades

Under åsksäsongen 2020 var antalet blixtar mindre än hälften av det genomsnittliga. Åska förekom dock nästan överallt i Finland.
Bild: Antonin Halas

Under åsksäsongen, dvs. maj-september, observerades cirka 54 000 markblixtar i Finland. Antalet är 40 procent av medelvärdet för åren 1960-2019, vilket är 134 000 markblixtar. Flest blixtar förekom i juni, drygt 21 600, medan långtidsmedelvärdet för juni är 34 000.

Den klart häftigaste åskdagen inträffade den 18 juni, då 11 300 markblixtar anföll Finlands markyta. Den näst rikligaste blixtdagen (4 900 markblixtar) var den 21 juli.

"I Baltikum förekom väldigt mycket blixtar, men i år stannade de häftiga åskorna utanför Finlands gränser", berättar forskaren Terhi Laurila vid Meteorologiska institutet.

I juli lokaliserades 16 400 markblixtar (medelvärdet 58 000) och i augusti 12 100 markblixtar (medelvärdet 29 300). Närmast genomsnittet kom man i september, då blixtmängden blev 3 500 (medelvärdet 4 400). Ännu i slutet av september, den 24-25 september, förekom betydande åskväder.

"De blixtar som då förekom särskilt nattetid syntes troligtvis bra och långt. Det observerades säkert också ljudlösa kornblixtar som slog ned långt borta", gissar Antti Mäkelä, gruppchef vid Meteorologiska institutet.

Även om det förekom färre blixtar än genomsnittet, orsakade de skador.

"Terräng- och byggnadsbränder, skador på elapparater och annat som är normalt för åska. Antalet bränder i terrängen orsakade av blixtar var lågt och lyckligtvis förlorades inga människoliv på grund av blixtarna ", konstaterar Mäkelä.

Mer information:

Gruppchef Antti Mäkelä, Meteorologiska institutet, antti.makela@fmi.fi, tfn 050 301 1988 Forskare Terhi Laurila, Meteorologiska institutet, terhi.laurila@fmi.fi, 050 464 8812

ÅsksäsongBlixt