Nyhet 8.12.2020

Meteorologiska institutets vetenskapliga direktör Ari Laaksonen hör till de mest hänvisade forskarna i världen

Endast 0,1 procent av världens forskare kommer med på den prestigefyllda listan Highly Cited Researchers.
Bild: Veikko Somerpuro

På listan kommer forskare vars referentgranskade vetenskapliga publikationer de övriga forskarna hänvisat mest till under de senaste tio åren. Publikationer som fått många hänvisningar är särskilt betydelsefulla i vetenskapsvärlden, eftersom de bidrar till att skapa en stor mängd ny forskningsinformation.

Sammanlagt 21 forskare som arbetar i Finland kom med på listan Highly Cited Researchers i år.

Världens mest hänvisade geovetare

Professor Ari Laaksonen har varit en av världens mest hänvisade geovetenskapsmän sedan 2014. Han har för närvarande över 250 referentgranskade publikationer som sammanlagt har samlat in över 17 000 hänvisningar.

"Jag har haft turen att få delta i högklassiga forskningsgrupper och -nätverk. Atmosfärvetenskapen är redan i princip mycket internationell, och forskningen i Finland hör till världstoppen ", konstaterar Laaksonen.

Laaksonen har i sin forskning fokuserat särskilt på små partiklar och moln i atmosfären samt på hur de påverkar klimatet. Han började studera ämnet redan under sin studietid vid Helsingfors universitet. Forskningen fortsätter i skydd av den nya koncentrationen av atmosfär- och klimatforskning, som nyligen beviljats finansiering från Finlands Akademis flaggskeppsprogram. Det gemensamma kompetenscentret ACCC (The Atmosphere and Climate Competence Center) vid Helsingfors universitet, Meteorologiska institutet, Östra Finlands universitet och Tammerfors universitet fokuserar bland annat på att förstå luftkvaliteten och klimatförändringens växelverkan.

Forskaren står inför ny information

Utöver uppgiften som vetenskaplig direktör vid Meteorologiska institutet är Laaksonen professor i miljöfysik på deltid vid Östra Finlands universitet. Vid sidan av den vetenskapliga direktörens strategiska uppgifter finns det fortfarande tid för aktivt forskningsarbete.

"Forskandet håller mig pigg och tar upp ungefär hälften av min arbetstid. I forskandet motiveras jag särskilt av att ständigt få stöta på nya saker."

Ari Laaksonen disputerade som filosofie doktor vid Helsingfors universitet 1992 inom fysik. Han har arbetat vid Östra Finlands universitet (dåvarande Kuopio universitet) sedan 1998 och vid Meteorologiska institutet sedan 2008.

Mer information

Ari Laaksonens cv

Forskning