Nyhet 27.5.2024

Nya funktioner släppta för Meteorologiska institutets lokala väderapp

De senaste uppdateringarna gör Meteorologiska institutets lokala väderapp mer informativ och användarvänlig, och erbjuder mer exakta och aktuella väderuppgifter.

När sommarsäsongen börjar får Meteorologiska institutets lokala väderapp en uppdatering. De flesta av de nya funktionerna är relaterade till fliken Karta. Dessa uppdateringar förbättrar användarupplevelsen och prognosernas noggrannhet.

Viktiga uppdateringar

  • Uppdatering av radarbild: Färgskalan på radarbilderna ändras till en blådominant skala, vilket förbättrar synligheten av nederbörd på kartorna.

  • Val av radarkombination: Användare kan välja mellan den finska radarkombinationen (15-minutersintervall) eller den skandinaviska radarkombinationen (1-timmesintervall).

  • Förlängd prognosperiod: Prognosperioden för radarnederbörd förlängs till antingen fyra timmar eller 24 timmar, beroende på vald radaranimation.

  • Blixtdata: De mycket efterfrågade blixtdata kommer att överlagras på radarobservationerna. Denna information visar hur lång tid som har gått sedan blixtnedslaget. Blixtar klassificeras enligt följande: röd blixt har slagit ner för högst 15 minuter sedan, och gul blixt för 15-30 minuter sedan. I den Skandinaviska radarsammansättningen representerar gult blixtar som slagit ner för 15-75 minuter sedan.

  • Nya kartlager: Nya kartlager inkluderar temperatur- och vindprognoser, med alternativ för antingen en-timmes- eller tre-timmarsintervall. Med en-timmesintervall är prognoslängden 24 timmar, och med tre-timmarsintervall är prognoslängden tre dagar.

  • Temperaturprognos: Temperaturen visas med färgområden och siffror som skalas enligt storleken på det område som visas.

  • Vindprognos: Vinddata visas med hjälp av vindpilens riktning, storlek och färg. Vindprognospilarna skalas också enligt storleken på det område som visas.

  • Väderobservationer: Grafiska dagliga observationer, som sträcker sig upp till en månad tillbaka i tiden, har lagts till i väderuppgifterna. Detta inkluderar daglig nederbörd, den lägsta marktemperaturen och dagens extremtemperaturer.

Ladda Meteorologiska institutets väderapplikation till din mobiltelefon

VäderappGoogle PlayApp StoreAppGallery