Nyhet 21.8.2023

Östersjökongressen påskyndar FN:s decennium av havsforskning i Helsingfors

På Skatudden i Helsingfors, på stranden av vårt lågsalthav, kommer en internationell forskargrupp att presentera Östersjöns senaste forskningsresultat denna vecka. Baltic Sea Science Congress mötet samlar ihop totalt 250 professionella Östersjöforskare från mer än 10 länder 21-25 augusti 2023. Kongressen förmedlar budskapet från FN:s decennium av havsforskning: nya sätt måste hittas för att förbättra havets tillstånd och användningen av havet måste styras mot en hållbar riktning.
Bild: Pixabay.

Semesterfirare vid kusten har inte kunnat undgå att märka försämringen av Östersjöns tillstånd, och det finns farhågor om havens hälsa i olika delar av världen. Vi är på många sätt beroende av havet och vad det ger oss. Visionen om decenniet av havsforskning "Ocean Science" signalerar att vi med hjälp av forskning kan förbättra havens tillstånd och använda de resurser som haven erbjuder oss på ett hållbart sätt.

"På toppen av Östersjöns utmaningar står övergödningen. De framskridande klimatförändringarna ger ett eget tillägg. Det finns förstås också många andra utmaningar, till exempel den ökande mängden plastavfall i havet är på många sätt en fara för levande organismer”, sammanfattar Kai Myrberg, ledande forskare på Finlands miljöcentral och en av mötesarrangörerna.

"Mötet ger forskare en unik möjlighet att utbyta idéer och skapa kontaktnät. Det starka samarbetet mellan forskare skapar en vetenskaplig grund för att förbättra Östersjöns tillstånd. Dessutom behövs insatser från andra aktörer i samhället”, sammanfattar Myrberg.

Målet med FN:s decennium av havsforskning är också att sprida information till allmänheten om hur havet påverkar oss och vi havet. I samband med Östersjökongressen anordnas ett offentligt evenemang där finska havsforskare berättar om sin forskning och svarar på frågor från gymnasieelever. Evenemanget kommer att streamas på Helsingforskanalen 22.8. kl 13–15.

På kongressen kommer det att finnas forskningsöppningar om till exempel användningen av artificiell intelligens och maskininlärning vid planering av vindkraftsparker till havs. Forskarna kommer också att diskutera om hur dåligt Östersjön skulle må idag om inga utsläppsminskningar hade gjorts, och hur aktuell forskning kan förutsäga sådana förändringar i havsförhållanden som är viktiga för många aktörer i samhället.

Baltic Sea Science Congress hålls vartannat år i någon av Östersjöns kuststater. Mötet som nu arrangeras i Helsingfors är den 14:e.

Mer information:

Vetenskapliga programmet Jari Haapala , forskningsprofessor, Meteorologiska institutet, jari.haapala@fmi.fi Kai Myrberg , ledande forskare , Finlands miljöcentral , kai.myrberg@syke.fi Mötesarrangemangen Eija Rantajärvi , planerare , Finlands miljöcentral , eija.rantajarvi@syke.fi

Syke.fi: Baltic Sea Science Congfress 2023 (på engelska)

Baltic Sea Science Congress 2023 - The science we need for the Baltic Sea we want. 21-25 August in Helsinki, Finland.Arrangörernas logotyper: Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet, utrikesministeriet, statsrådet kansli, Helsingfors stadt, ICES och UN Nations Decade of Ocean Science.

ForskningHavÖstersjöKlimatförändringBaltic Sea Science Congress