Nederbörd i Norden

På bilden kan man se nederbörd observerad med väderradar. Nederbörden är intensiv eller måttlig i de röda områdena och svag i de blåa områdena.

Bilden är sammanställd av radarmaterial från Sverige, Norge, Danmark, Estland och Finland. Bilderna uppkommer genom ett samarbetsprojekt (Nordrad), som bedrivs av de meteorologiska instituten i ovannämnda länder.

Bildens svaga blåa ekon kan orsakas delvis av kustlinjer, insektsvärmar och även av kallt hav. Regnområden i Finland och radarmätningar med kraftigare filtrering av anomala ekon finns på sida Moln- och nederbörds- områden.