Nederbörd i Norden

Åbo Helsingfors Uleåborg Tammerfors Joensuu Kuopio Rovaniemi Jyväskylä Vasa Lahtis Villmanstrand Enare Stockholm Tallinn Riga Köpenhamn Oslo Sankt Petersburg Bergen Göteborg Pärnu Tartu Århus Odense Ålborg Trondheim Tromsø Stavanger Malmö Umeå Luleå Gäfle Visby Hamburg Rostock Liepāja Åre Kiruna
13.4. kl. 3:00
13.4. kl. 3:15
13.4. kl. 3:30
13.4. kl. 3:45
13.4. kl. 4:00
13.4. kl. 4:15
13.4. kl. 4:30
13.4. kl. 4:45
13.4. kl. 5:00
13.4. kl. 5:15
13.4. kl. 5:30
13.4. kl. 5:45
13.4. kl. 6:00
13.4. kl. 6:15
13.4. kl. 6:30
13.4. kl. 6:45
13.4. kl. 7:00
13.4. kl. 7:15
Starta

Legend

På bilden kan man se nederbörd observerad med väderradar. Nederbörden är intensiv eller måttlig i de röda områdena och svag i de blåa områdena.

Bilden är sammanställd av radarmaterial från Sverige, Norge, Danmark, Estland och Finland. Bilderna uppkommer genom ett samarbetsprojekt (Nordrad), som bedrivs av de meteorologiska instituten i ovannämnda länder.

Bildens svaga blåa ekon kan orsakas delvis av kustlinjer, insektsvärmar och även av kallt hav. Regnområden i Finland och radarmätningar med kraftigare filtrering av anomala ekon finns på sida Moln- och nederbörds- områden.