Molnigheten i Norden

Anvisningar för att tolka satellitbilder

Meteorologiska institutet har gjort molnanimationer utifrån mätningar från EUMETSAT:s Meteosat-satellit. Satelliten befinner sig ovanför ekvatorn på cirka 36 000 kilometers höjd.

Dag/natt

De höga, kalla molnen syns i ljusa färger på Meteosats satellitbilder. Låga moln är färgade i gråtoner.

Dagsljus

Dagsljus-satellitbilderna är en kombination av mätningar av reflekterat solljus. Utöver molnen, reflekteras solljuset i växtligheten samt i mark- och vattenytan. Dagtid under växtperioden syns också vegetationens grönska på bilderna. På vintern syns snön och isen i ljusa färger, vilket kan göra det svårare att urskilja molnen.

Nattetid syns mätningarna av den infraröda strålningen i gråtoner på bilden. När solen ligger lågt, till exempel på morgonen och under vintern, kan bilderna ställvis bli överexponerade.

Eumetsat logo.