Meddelandearkiv: 2019

I april slogs nya rekord i både värme och torka

8.5.2019 13:43

I april slogs nya stationsvisa värmerekord vid flera av Meteorologiska institutets observationsstationer. Merparten av aprilmånaderna under 2000-talet har varit varmare än medeltalen under 1900-talet.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Enligt Meteorologiska institutets statistik var april på många ställen 2-3,5 grader högre än medeltalet på lång sikt (1981–2010). Vid många observationsstationer var månaden sällsynt varm; motsvarande upprepas i genomsnitt endast några gånger per hundra år. 85% av aprilmånaderna under 2000-talet har varit varmare än typiska aprilmånader under 1900-talet.

Det var den varmaste aprilmånaden vid sammanlagt 13 mätstationer. På andra plats kommer år 1921, som då hade den varmaste aprilmånaden vid sammanlagt nio stationer. Då var observationsnätet däremot inte lika omfattande som idag. Det slogs nya stationsvisa rekord om högsta temperaturer för april månad vid vissa långvariga observationsstationer. Exempelvis på Utö uppmättes 15,9 grader, vilket var 1,4 grader högre än tidigare och slog det tidigare rekordet. Jämförbart material från Utö är tillgängligt från år 1901. Mätningar gjorda i Apukka i Rovaniemi och i Rankö i Kotka från 1930-talet fick nya rekord (17,2 och 18,6 grader). 

I Kouvola steg temperaturen i april till minst 20 grader under fem dagar, vilket är mer än vid någon annan observationsstation på åtminstone 60 år, med andra ord under tiden det funnits digitaliserat material.

Månadens högsta temperatur, 22,8 grader, uppmättes vid Artukais-stationen i Åbo den 27 april. Den lägsta temperaturen, -22,2 grader, uppmättes vid Kilpisjärvi den 5 april.

Torka orsakade markbränder

I stora delar av landet var nederbörden endast ungefär en tredjedel av april månads typiska nederbörd, vilket orsakade markbränder speciellt i södra Finland under slutet av månaden. Precis överallt var nederbörden däremot inte under medelvärdena. På en smal remsa i Satakunta i Södra Savolax regnade det ovanligt mycket mer den 8 april, på grund av ett lågtryck i de södra delarna av landet.

I Lappland hade april på många ställen minst nederbörd i mäthistorien. Exempelvis i kyrkbyn i Pello var nederbörden 3,6 millimeter, vilket var den lägsta nederbörden i april under stationens nästan 50-åriga mäthistoria. 

Månadens största nederbörd var vid stationen i Vehuvarpee i Ikalis där det uppmättes 60,7 millimeter och den minsta nederbörden uppmättes på Utö i Pargas med 1,8 millimeter.

I slutet av månaden fanns det främst bara kvar snö i Koillismaa och i Lappland, som mest cirka 50 centimeter.

Ytterligare information:

Väderstatistik på Vädertjänsten, tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)
Väderprognos av tjänstgörande meteorolog 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,85 e/min + lna)

Vädret är sällan exceptionellt. Meteorologerna använder ordet "exceptionellt" endast då ett väderfenomen förekommer statistiskt i genomsnitt tre gånger per århundrade eller mera sällan än det. Ordet "sällsynt" används då ett väderfenomen förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång per tio år.