Meddelandearkiv: 2019

Ny isinformationstjänst visar fastisens utbredning på Östersjön

11.2.2019 9:53

Meteorologiska institutet har lanserat en ny isinformationstjänst som visar hur stor fastisens utbredning och tjocklek är på Östersjön. Tjänsten kan användas av dem som rör sig på isen i rekreationssyfte eller av olika myndigheter.

Bild: Jarmo Vehkakoski

Bild: Jarmo Vehkakoski

En del av Östersjön får varje vinter ett istäcke av något slag. Längs de finska, svenska, ryska och estniska kusterna förekommer därmed också fastis som är bunden till kusten och skärgården. Under riktigt stränga vintrar bildas fastis också på södra Östersjön, bl.a. i de danska sunden.

Meteorologiska institutets nya BALFI-tjänst (Baltic Sea landfast ice extent and thickness) erbjuder information om Östersjöns fastis, dess utsträckning och tjocklek, om snöns tjocklek på isen och om fastisens deformation.

"I den nya tjänsteportalen presenteras en automatiskt analyserad produkt på fastisens utbredning och tjocklek med en resolution på 500 meter. Med tjänsten vill vi med nya analysmetoder komplettera Meteorologiska institutets istjänstprodukter", säger specialforskare Marko Mäkynen på Meteorologiska institutet.

BALFI-tjänstens syfte är att betjäna alla dem som rör sig på isen på bl.a. skidor, skridskor och snöskotrar men också t.ex. vid planering av isvägar. Tjänsten kan användas av myndigheter för bl.a. administration av isbrytare och förbindelsefartyg, i räddningsuppdrag eller till att följa islägets utveckling i hamnarna.

Fastiskartorna uppdateras dagligen under isvintern, som vanligen börjar i november-december och fortsätter till maj. De uppdaterade havsområdena omfattas av täckningen från SENTINEL-1 SAR-satelliterna, vilka täcker största delen av Östersjön så gott som varje dag.

Kartornas resolution är 500 meter och är i samma Mercator-projektion som används i Meteorologiska institutets istjänsts produkter.

"Man kan utforska kartorna och zooma in i dem med tjänstens kartverktyg. Gränssnittet kan också användas med mobilapparater. Kartorna går därtill att ladda ner i GeoTIFF-format", beskriver Mäkynen.

Vid användning av kartorna bör dock beaktas att Östersjöns isförhållanden kan ändras snabbt på grund av väderlek eller havsförhållanden. Kartorna klarar inte av att förutse dylika förändringar. Därtill finns det andra förhållanden som kan försvåra eller hindra säker rörelse på havsisen, så som farleder, dålig sikt eller djup snö. Den som rör sig på isen bör alltid iaktta största försiktighet och följa givna anvisningar.

BALFI-tjänstens kartor bygger på data från EU:s Copernicus-havsdatatjänst (Copernicus Marine Environment Monitoring Service - CMEMS), SENTINEL-1 radarsatellitbilder och på Meteorologiska institutets termodynamiska ismodell. BALFI-tjänsten är helt utvecklad av Meteorologiska institutet finansierat av Mercator Ocean "CMEMS User Uptake"-programmet. Tjänsten upprätthålls åtminstone till maj 2021 som en pilotprodukt, men kommer att utvecklas och utvidgas enligt behov.

Tilläggsinformation:

Isexpert Patrick Eriksson, Oceanografiska tjänster, Meteorologiska institutet, tfn. 050 535 0712, Patrick.Eriksson@fmi.fi
Specialforskare Marko Mäkynen, Meteorologiska institutet, tfn. 050 568 7758, Marko.Makynen@fmi.fi

BALFI-portalen
Mer information om tjänsten och dess innehåll (på engelska)