Meddelandearkiv: 2019

En nationell IPCC-arbetsgrupp tillsatt för fyraårsperiod

23.1.2019 11:01

Miljöministeriet har tillsatt en nationell IPCC-arbetsgrupp för perioden 1.1.2019–31.12.2022. Arbetsgruppen bereder och stöder Finlands deltagande i Mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC:s verksamhet.

Bild: Antonin Halas

Bild: Antonin Halas

Gruppen ska bl.a. sammanställa kommentarer till IPCC:s utvärderingsrapporter och informera om resultaten av IPCC:s arbete. Arbetsgruppens medlemmar kommer dessutom att fungera som kontaktpersoner vid de ministerier, universitet, sakkunniginrättningar och forskningsinstitut som de företräder. Ordförande för arbetsgruppen är Juhani Damski, generaldirektör för Meteorologiska institutet.

Mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC sammanställer och analyserar som stöd för beslutsfattandet vetenskaplig information om klimatförändringen och om begränsningen av och anpassningen till den. Informationen publiceras i form av omfattande utvärderingsrapporter som hundratals forskare på olika håll i världen tillsammans utarbetar. IPCC sammanställer också specialrapporter med fokus på olika teman samt anvisningar om förfaranden som stöd för rapporteringen om växthusgasutsläpp.

Under 2019 kommer IPCC att ge ut två specialrapporter. Rapporten Climate Change and Land behandlar klimatförändringens koppling till växthusgasbalansen avseende bl.a. hållbar markanvändning, ökenspridning och terrestra ekosystem. Stigande havsnivåer och andra förändringar i haven samt klimatförändringens inverkan på glaciärerna, havsisarna och snötäcket bedöms i rapporten Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. I båda specialrapporterna bedöms också klimatförändringens samhälleliga effekter och eventuella risker med tanke på livsmedelssäkerhet och näringar. Därtill publiceras Refinement 2019, som är en uppdateringsrapport om metoderna för inventering av växthusgaser.

IPCC bereder också sin sjätte utvärderingsrapport (AR6), vars delrapporter färdigställs 2021–2022.

Finlands IPCC-arbetsgrupp har varit verksam sedan 1993. Mandatperioden för den föregående gruppen var 2015–2018.

Mer information:

Paula Perälä, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 224, fornamn.efternamn@ym.fi

Heikki Tuomenvirta, IPCC-arbetsgruppens sekreterare, Meteorologiska institutet, tfn 050 574 6824, fornamn.efternamn@fmi.fi

IPCC-arbetsgruppens webbplats