Meddelandearkiv: 2019

Har du upplevt stormen Aapeli?

8.1.2019 10:08

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland och Meteorologiska institutet har gjort en enkät vars mål är att utreda hur medvetna människor är om en kommande storm och vilken beredskap de har. I enkäten kartlägger vi även skadornas art och hjälpbehov som uppstått.

Kuva: Bengt Wickström

Kuva: Bengt Wickström

Om du har upplevt stormen Aapeli, kan du vänligen svara på enkäten via länken? Det tar cirka 5 minuter att svara.

Enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/04954CDCD793EC08