Meddelandearkiv: 2019

Året 2018 var varmt och torrt

4.1.2019 10:32

Den mycket varma och torra sommaren var utmärkande för år 2018.

  • Året 2018 är ett av de tio varmaste åren i Finland.
  • Värmesumman för växtperioden var rekordhög.
  • Den torra sommaren betydde rekordliten årlig nederbörd vid flera observationsstationer.

Enligt Meteorologiska institutets statistik var år 2018 1-2 grader varmare än normalt. Ett så här varmt år infaller i genomsnitt en gång per 10–15 år enligt statistiken, som sträcker sig över 100 år bakåt i tiden. Till följd av klimatförändringen har det förekommit lika varma eller ännu varmare år än 2018 rätt så tätt de senaste åren: 2011, 2013, 2014 och 2015.

"Medeltemperaturen i Finland har bestämts sedan mitten av 1800-talet, alltså i över 150 år. Hälften av de tio varmaste åren har inträffat under det här årtiondet", berättar meteorolog Pauli Jokinen.

Den långa varma sommaren 2018 resulterade i en rekordhög värmesumma för växtperioden. Värmesumman byggs upp av de dagar då snötäcket redan har smultit bort och dygnsmedeltemperaturen är högre än +5 grader. Värmesumman för Artukais i Åbo var 1 974 d.d. (degree days). Det föregående rekordet, 1 852 d.d. är från Gumtäkt i Helsingfors år 2011.

Årets högsta temperatur var 33,7 grader och uppmättes i Klemetsö i Vasa den 18 juli. Årets lägsta temperatur, -37,1 grader, uppmättes vid Kevojärvi i Utsjoki den 4 februari.

Den årliga nederbörden var exceptionellt liten, speciellt i det område som sträcker sig från landets västra delar till sydvästra Lappland. Dylika värden förekommer högst en gång per trettio år. Vid många stationer var nederbörden rekordliten på grund av den torra sommaren. Exempelvis i Tuorila i Sastmola var nederbörden bara 425,5 millimeter då ett typiskt värde är 683 millimeter. Sastmola hade 2018 det torraste året under en mäthistoria på 50 år. I många av de torraste områdena var den årliga nederbörden ca 400 millimeter, vilket utgör bara två tredjedelar av den vanliga nederbörden. I norra Lappland och landets östra delar kom man närmare typiska värden för nederbörden.

December var varmare och torrare än vanligt

Medeltemperaturen för december var 1–4 grader högre än normalt i hela landet. De största temperaturavvikelserna observerades i norr, de minsta i syd. En så här mild december upprepas i genomsnitt med några års mellanrum.

Den lägsta temperaturen i december var -30,2 grader och den uppmättes i Tähtelä i Sodankylä den 23 december. Den högsta temperaturen, 7,2 grader, uppmättes i Kökar och Utö den 4 december.

Nederbörden i december var mindre än vanligt i en stor del av landet. Ställvis i mellersta delen av landet utgjorde nederbörden endast ungefär hälften av långtidsmedelvärdet. I mellersta Lappland var nederbörden däremot betydligt högre än vanligt.  Nederbörden var störst i Kimito i Kimitoön, 80,6 millimeter, och minst i Kilpisjärvi, 12,3 millimeter. En låg nederbörd i landets mellersta delar och hög nederbörd i mellersta Lappland i december upprepas typiskt med 5–10 års mellanrum.

I slutet av månaden var snödjupet i östra och norra Finland 20–30 centimeter, i västra Finland huvudsakligen 0–10 centimeter. Det fanns mindre snö än vanligt för tidpunkten i hela landet, och i vissa delar av Lappland alltjämt ovanligt lite snö.

Ytterligare information:

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)
Väderprognos från jourhavande meteorolog 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,85 e/min + lna)