Meddelandearkiv: 2018

November var blid och torr

11.12.2018 15:39

En mild november avslutade den milda hösten. I mitten av november fanns det exceptionellt lite snö.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Enligt Meteorologiska institutets statistik var november mildare än normalt i hela landet, i Lappland till och med exceptionellt mild, alltså motsvarande upprepas i genomsnitt mer sällan än en gång på 30 år. Temperaturavvikelsen var i jämförelse med långtidsmedelvärdet från två grader i söder till över 6 grader i Norra Lappland.

Månadens högsta temperatur uppmättes den 1 november i Kimito i Kimitioön, 11,0 grader. Den lägsta temperaturen däremot var -22,0 grader som uppmättes vid Naruska i Salla den 27 november.

I november understeg nederbördsmängden hälften av det normala i så gott som hela landet. Jämfört med det normala regnade det minst i södra och mellersta delarna av landet, där en så här torr november upprepas med 10–30 års mellanrum. Mest regnade det i Paljakka i Puolanka med 49,1 millimeter och minst i Lepola i Villmanstrand med 7,3 millimeter.

Den milda och torra månaden ledde också till ett exceptionellt svagt snötäcke i mitten av november, då var till och med hela Lappland så gott som snöfri. Vid månadsskiftet fanns det huvudsakligen 1–10 centimeter snö i landets östra och norra delar. I väst var marken i stort sett snöfri.

Hösten var varmare än normalt

Hösten, alltså september–november var 1–3 grader varmare än normalt i största delen av landet. I Finland förekommer en så här varm höst i genomsnitt vart tionde år, dock var hösten 2015 likartad som nu.

I västra delen av landet och Västra Lappland var hösten torrare än normalt. På andra ställen var nederbördsmängden relativt normal.

Ytterligare information:

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)
Väderprognos från jourhavande meteorolog 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,85 e/min + lna)