Meddelandearkiv: 2012

Från forskning till tjänster – samhälleligt behov av larmsystem för störtregn

22.11.2012 10:47

Under det treåriga projektet RAVAKE har ett realtidssystem för larm vid störtregn utvecklats vid Meteorologiska institutet. Tack vare detta kan man allt bättre förbereda sig för plötsliga översvämningar.

Bild: Jukka Salmi

Bild: Jukka Salmi

Syftet med projektet RAVAKE, som leds av Meteorologiska institutet och finansieras av Tekes Vattenprogram, är att ge larm om störtregn och bedöma sannolikheter för skaderisk till följd av regn.

Sannolikheten för störtregn kan med hjälp av projektet förutspås separat på varje ort i Finland till och med var femte minut.
– I varningssystemet för störtregn använder man atmosfärmodeller och väderradarobservationer för att förutspå regnen. Man får automatiskt och med en stadsdels noggrannhet prognoser för var det regnar under de närmaste timmarna och hur mycket, berättar projektledaren för RAVAKE, specialforskaren Jarmo Koistinen vid Meteorologiska institutet. Störtregnslarmet förmedlas tills vidare med textmeddelande på mobiltelefon, men tjänsten ska överföras till smarttelefon, vilket gör det möjligt att skräddarsy mångsidigare lösningar för användarna.

– Privata och offentliga aktörer har stött utvecklingen av prognossystemet. När exempelvis räddningsväsendet får en varning om ett annalkande störtregn kan de koncentrera sig på att skydda vissa riskobjekt. Fastighetsägare och privatpersoner kan också ha nytta av ett störtregnslarm. Viksbacka reningsverk, som behandlar avloppsvatten från en miljon människor, använder kontinuerligt RAVAKE-prognoser i processtyrningen.

I smarttelefonerna kan användarna själva med en timmes noggrannhet bestämma perioden för prognosen, den exakta platsen samt tröskelvärdet och sannolikheten för den kritiska regnmängd då ett automatiskt larm sänds ut. I tjänsterna Sadevahti och Rankkasadevahti (Regnvakt och Störtregnsvakt) som baserar sig på textmeddelanden har man varit tvungen att komprimera de här valen i en enklare form.

– När ett larm når telefonen före ett störtregn har en fastighetsägare några timmar på sig att vidta åtgärder. Under den tiden hinner man tömma en översvämningskänslig källare eller en bilhall, ger Koistinen som exempel.

Störtregn orsakar snabbt stora skador

– Regn har tidigare förutspåtts för områden större än ett landskap några gånger per dygn. Det nya systemet ger möjligheter att göra prognoser med hög frekvens och på ett mycket litet område. Det här är nödvändigt eftersom störtregn ofta begränsas exempelvis till ett kommunområde och uppkommer ”från intet” på en timme, påpekar Jarmo Koistinen.Klimatförändringen ökar mängden störtregn och dessa kan leda till allvarliga skador på kort tid. I Björneborg regnade det exempelvis ca 120 millimeter under tre timmar sommaren 2007. Översvämningar orsakade på ett ögonblick skador på över 15 miljoner euro på ett litet område. Behovet av varningar för störtregn har också annars aktualiserats i samband med att stadsområden har utsatts för översvämningar av dagvatten.

Mer information

Specialforskare Jarmo Koistinen, tfn 050 563 5166, jarmo.koistinen@fmi.fi
Forskare Pekka Rossi, tfn 050 366 4029, pekka.rossi@fmi.fi