Meddelandearkiv: 2012

Istjänsten inleder vintersäsongen: havsvattnet varmare än genomsnittet

26.10.2012 13:33

Meteorologiska institutets Istjänst har inlett vintersäsongen med att publicera de första ytvattentemperaturkartorna för Östersjön. Istjänstens främsta uppgift är att under vintersäsongen erbjuda uppdaterad isinformation för vintertida sjöfart.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Istjänstens årliga verksamhet börjar i mitten av oktober, då ytvattentemperaturkartorna till en början utges på måndagar och torsdagar. Då isarna på de finska farvattnen förorsakar problem för sjöfarten, utges iskartorna dagligen. Den huvudsakliga uppgiften för Istjänsten är att under vintern informera om det dagliga isläget men också hur det ändrats från föregående dag. De sista israpporterna publiceras vanligen i slutet av maj.

För tillfället varierar havsvattentemperaturerna på de finska sjödistrikten mellan fem grader i norra Bottenvikens kustvatten och tretton grader på egentliga Östersjön. Jämfört med statistiska långtidsmedelvärden är vattentemperaturen på Bottniska viken ca en grad högre än vanligt. På Finska viken och på Norra Östersjön är vattnet knappt en till drygt två grader varmare än i genomsnitt.

– I det här skedet av hösten är det på basis av vattentemperaturen omöjligt att säga hurudan isvintern blir. Till exempel förra hösten var havsvattnet i detta skede en till två grader varmare än nu. Man har dock inlett ett försök på Meteorologiska institutet där man strävar efter att göra upp prognoser för isförhållanden under den kommande vintern redan i brytningsskedet mellan höst och vinter, säger isexpert Jouni Vainio.

Ytterligare information:

Isexpert Jouni Vainio, tfn 041 501 5359, jouni.vainio@fmi.fi
Istjänst: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/islaget