Meddelandearkiv: 2012

Meteorologiska institutet deltar i oljebekämpningsövningen Balex Delta

28.8.2012 8:00

Meteorologiska institutet deltar i den internationella oljebekämpningsövningen Balex Delta som hålls utanför Helsingfors på Finska viken den 28–29 augusti 2012. Övningen leds av Finlands miljöcentral och hålls årligen enligt avtalet om skyddet av Östersjön.

Foto: Gränsbevakningsväsendet

Foto: Gränsbevakningsväsendet

Meteorologiska institutet ansvarar för informering om vädret och om havets fysikaliska förhållanden

Meteorologiska institutet producerar uppgifter för deltagarnas bruk om den predikterade riktningen på den drivande oljan, utvecklingen av vind- och väderförhållandena samt om maritima storheter såsom sjögång, vattentemperatur och strömmar. Uppgifterna om väder- och havssituationen presenteras både i det nya Boris2-lägesbildsystemet och i tjänsten Ilmanet som lanserats för organisationerna som deltar i övningen.

En meteorologisk expert från Meteorologiska institutet stöder ledningen av övningen genom att delta i ledningscentralens arbete på kommandofartyget. Expertens uppgift är att tolka väder- och havsprodukterna som fås ur systemen för övningens ledare och å andra sidan förmedla eventuella behov av extra tjänster till Meteorologiska institutet. Experten har Meteorologiska institutets säkerhetsväderjour, vädertjänst för flyg och havstjänster till sin hjälp.

Till Meteorologiska institutets ansvarsområde i oljebekämpningssituationer hör att beräkna riktningen på den drivande oljan, att förmedla information om flygvädret och vintertid information om isförhållandena. Meteorologiska institutets operativa verksamhet och tjänster grundar sig på högklassiga observerade data och forskningsdata om atmosfären och haven.

Under övningen testas det nationella och det internationella samarbetet

Målet med Balex Delta-övningen är att testa både den nationella och den internationella nivån på samarbetet mellan oljebekämpningsorganisationen och -materielen på Finska viken. Hela övningen äger rum på öppet hav och i området som hör till Helsingfors och Östra Nylands räddningsverk. I övningen deltar tiotals inhemska organisationer, mer än 20 oljebekämpningsfartyg, mer än 50 andra fartyg eller båtar och sammanlagt mer än 500 personer från Finland, de övriga Östersjöländerna och området som hör till Europeiska unionen. Övningen samordnas av Finlands miljöcentral.

I båda övningsdagarna deltar materiel och personal från Helsingfors, Västra och Östra Nylands samt Kymmenedalens räddningsverk. Gränsbevakningsväsendet och sjöstridskrafterna spelar en viktig roll med sin fartygs-, luftfartygs- och båtmateriel samt med sin betydande personalinsats.

Oljebekämpningsövningen 2012 betonar kontroll av helheten: bekämpningsåtgärderna ska utföras från början till slut som samarbete mellan olika organisationer om en allvarlig fartygsoljeolycka inträffar.
Den nationella övningen den 28 augusti omfattar alla delområden i övningen och den internationella övningen tar vid direkt där den nationella slutar. Alla parter som deltar i övningen har dessutom sina egna tyngdpunkter beträffande vad de övar.


Ytterligare information:

Produktchef Patrick Eriksson, tfn 029 539 6433, patrick.eriksson@fmi.fi
Övermeteorolog Markku Seppänen, tfn 029 539 3360, markku.seppanen@fmi.fi